WIKA webshop

Behoefte aan metingen? Bestel uw standaard apparaten voor temperatuurmeting rechtstreeks bij ons - in de gebruikelijke WIKA-kwaliteit.

Naar de shop
Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Als wereldwijd leidende producent van apparaten van de temperatuurmeting bieden wij u een grote productverscheidenheid. Naast standaardproducten vindt u bij ons ook klantspecifieke oplossingen. Onze gecertificeerde meetapparaten voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot veiligheid en kwaliteit, beschikken over wereldwijde goedkeuringen en voldoen aan nagenoeg alle internationale richtlijnen.

De volgende meetapparaten voor temperatuurmeting worden op grond van hun eenvoudige, robuuste en kosteneffectieve ontwerp vaak gebruikt voor industriële meettaken. Ze vinden hun toepassing bijv. in de verwarmings-, klimaat-, ventilatietechniek, in de machine-, installatie-, tank-, buis-, en apparaatbouw en in de chemische en petrochemische industrie.

Meetapparaten voor elektrische temperatuurmeting

Bij WIKA krijgt u het complete palet aan meetapparaten voor elektrische temperatuurmeting: thermokoppels, weerstandsthermometers, temperatuurschakelaars en temperatuur-transmitters. De basis voor de elektronische temperatuurmeting is een sensor, die de gemeten temperatuur omzet in een elektrisch signaal.

  • Een thermokoppel bestaat uit twee aan elkaar gelaste draden uit verschillend materiaal. Het laspunt vormt het eigenlijke meetpunt.
  • Bij een weerstandsthermometer wijzigt de meetweerstand in verhouding met de temperatuur. In WIKA-weerstandsthermometers worden platina-weerstanden (Pt100 en Pt1000) gebruikt.
  • Temperatuurschakelaars geven, naast de meting van de temperatuur, besturings- en analoge uitgangssignalen af.
  • Temperatuurtransmitters worden gemonteerd op een DIN-rail in de schakelkast of direct in de aansluitkop bij het meetpunt.


Meetapparaten voor mechanische temperatuurmeting

Het WIKA-assortiment van meetapparaten voor mechanische temperatuurmeting omvat bimetaal-, gasdruk- en expansiethermometers. Het gaat hier om thermometers die gebruik maken van de uitzetting van temperatuurafhankelijke materialen.

  • De basis van een bimetaalthermometer wordt gevormd door twee verbonden metaalstroken met verschillende uitzettingscoëfficiënten. De daaruit resulterende kromming is de maat voor de temperatuur.
  • Gasdrukthermometers zijn gevuld met een inert gas of gasmengsel. De temperatuurafhankelijke gasdrukverandering leidt via een capillaire leiding tot een weergave van de temperatuur.
  • Expansiethermometers bevatten een met vloeistof gevuld meetsysteem waarbij het eveneens bij een temperatuurverandering tot een drukverandering komt, die via een geïntegreerd wijzerwerk getoond wordt.


Meetapparaten voor mechatronische temperatuurmeting

Meetapparaten voor mechatronische temperatuurmeting beschikken over een aanvullende uitrusting zoals grenssignaalcontacten en schakelcontacten. Met het uitgezonden uitgangssignaal kunnen meetapparaten voor mechatronische temperatuurmeting voor besturings- en regelprocessen worden ingezet. Het WIKA-assortiment omvat meetapparaten voor mechanische temperatuurmeting met elektrisch uitgangssignaal of schakelcontact en mechanische temperatuurschakelaars.


Contacteer ons

Wilt u graag meer informatie? Laat het ons weten:

Verlanglijst - Documenten (0)

Er staan momenteel geen documenten op uw verlanglijst. U kunt een document uit het downloadgedeelte aan uw verlanglijst toevoegen. hiervoor selecteert u de gewenste taal met behulp van het vlagsymbool.

Het maximumaantal van 20 items is bereikt.

Voer hier uw e-mailadres in om uw downloadlink per e-mail te ontvangen:

Het e-mailadres is ongeldig.

  • 0