DAkkS-kalibratie - de juiste weg naar een kalibratiecertificaat

Verzoek informatie

Wilt u graag meer informatie ontvangen? Laat het ons weten.

Naar formulier
Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

WIKA is sinds 1982 lid van de Duitse Kalibratieservice (Deutscher Kalibrierdienst - DKD); het kalibratielaboratorium en de mobiele kalibratieservice zijn geaccrediteerd door de Duitse Accreditatie-instantie (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) volgens DIN EN ISO / IEC 17025. Daardoor kunt u er zeker van zijn dat een kalibratie en de opstelling van een kalibratiecertificaat bij WIKA altijd met inachtneming van de wettelijke en normatieve eisen en op internationaal vergelijkbaar niveau gebeurt.


DAkkS kalibratielaboratorium

Kalibratie in de meettechniek betekent de meetafwijking van het respectievelijke meetapparaat vast te stellen. In tegenstelling tot afstelling vindt bij kalibratie geen ingreep aan het meetapparaat plaats. Wordt een meetapparaat met directe aflezing gekalibreerd, dan wordt de meetafwijking tussen de aangegeven meetwaarde en de daadwerkelijke waarde geregistreerd. Voor materiaalmetingen, bijv. massa's, wordt het verschil tussen het opschrift en de daadwerkelijke waarde vastgesteld. Bij meetopstellingen worden de meetafwijkingen tussen de daadwerkelijke uitgangswaarde en de vereiste waarde, gedocumenteerd die het signaal bij een ideale overdrachtskarakteristiek en een vastgelegde ingangswaarde moet hebben.

In de normenfamilie DIN EN ISO 9000 en de DIN EN ISO / IEC 17025 is voor een DAkkS-kalibratie een traceerbaarheid naar nationale standaards vereist. Bij een traceerbaarheid wordt de weergave van de gemeten waarde (of een stoffelijke maat) vergeleken met de respectievelijke standaard van de meetgrootheden.

Het Duitse fysische en technische meetinstituut (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) is de hoogste technische overheidsinstantie voor het meetwezen. De PTB handhaaft en ontwikkelt de nationale standaards. Ze garandeert de internationale vergelijkbaarheid met andere staatsinstituten.

Door een DAkkS-kalibratie van meet- en testmiddelen en de traceerbaarheid van de metingen naar nationale standaards is een betrouwbare registratie van de procesgrootheden gewaarborgd. Een DAkkS-kalibratie door WIKA draagt dus direct bij aan de bescherming van uw productkwaliteit.


Kalibratiecertificaat

Het resultaat van de DAkkS-kalibratie wordt vastgelegd in een kalibratiecertificaat. Door European co-operation for Accreditation (EA) is gewaarborgd dat uw kalibratiecertificaat in andere landen erkend wordt. Wij vervaardigen kalibratiecertificaten voor de meetgrootheden druk, temperatuur, gelijkstroomsterkte, gelijkspanning en gelijkstroomweerstand.

Graag vervaardigen wij ook voor uw meetapparaten een kalibratiecertificaat. Gebruik hiervoor ons product return form.


Contacteer ons

Wilt u graag meer informatie? Laat het ons weten:

Verlanglijst - Documenten (0)

Er staan momenteel geen documenten op uw verlanglijst. U kunt een document uit het downloadgedeelte aan uw verlanglijst toevoegen. hiervoor selecteert u de gewenste taal met behulp van het vlagsymbool.

Het maximumaantal van 20 items is bereikt.

Voer hier uw e-mailadres in om uw downloadlink per e-mail te ontvangen:

Het e-mailadres is ongeldig.

  • 0