Disclaimer

WIKA Benelux 
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Nederland
E-mail: info@wika.nl

Copyright
Deze website van WIKA Benelux valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website (tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, video en animatiebestanden etc.) en de opmaak daarvan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Dupliceren, verwerken, bewerken of beschikbaar stellen voor derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WIKA Benelux. Sommige pagina's van de website van WIKA vallen onder het auteursrecht van derden. Tenzij anders vermeld zijn wettelijke eisen van toepassing op alle gebruikte merknamen.

Garantie
Deze website is gebouwd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de beschikbaar gestelde informatie actueel, correct en compleet is. Hetzelfde geldt voor alle andere internetpagina's waar links naar verwijzen. WIKA Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via deze koppelingen bezocht kunnen worden. Voorts is WIKA Benelux uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortkomende uit het gebruik van deze website (mits de schade niet het gevolg is van nalatigheid of een grove fout).

Opmerking over het hoofdstuk "Carrière" 
Om de leesbaarheid te vereenvoudigen, vindt u de tekst in de rubriek "Carrière" alleen in de mannelijke vorm geschreven. Natuurlijk zijn deze beschrijvingen in alle gevallen niet geslachtsspecifiek.