Analytische instrumenten

Ontladingen tijdens schakelhandelingen in met SF6 gas gevulde installaties leiden op den duur tot verhoogde concentraties giftige en zeer corrosieve decompositieproducten. Het gebruik van gasanalyse-instrumenten is absoluut noodzakelijk om de concentratie schadelijke decompositieproducten te bewaken en de veiligheid van de installatie dus op lange termijn te waarborgen.

WIKA biedt een volledige productlijn voor gasanalyse met instrumenten om individuele decompositieproducten te meten, van multi-analysatoren met terugpompfunctie tot zeer nauwkeurige laboratoriumapparatuur.

Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.


Hoe werkt een gasanalyse?

Het gasanalyse-instrument wordt aangesloten op het gascompartiment met speciale aansluitslangen en de meting begint. Het instrument haalt vervolgens een beetje gas weg en laat het door de sensoren in de interne tank stromen. Na korte tijd verschijnen de eerste waar ... meer

Hoe lang duurt een gasanalysemeting?

Gemiddeld is de meettijd 7,5 minuten. Na ongeveer twee minuten verschijnen de eerste meetresultaten op het display. De meettijd van de gasanalyse kan door de gebruiker verkort worden. Indien de waarden zich al buiten de limieten bevinden, kan de meting op elk momen ... meer