Duurzaamheid

Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Duurzaamheid

Algemeen

Duurzaam bedrijfsmanagement is bij WIKA al sinds de oprichting 75 jaar geleden stevig verankerd. Zoals gebruikelijk in familiebedrijven denken we eerder in termen van generaties dan trimesters. Onze bedrijfsrichtlijnen bepalen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en die jegens het milieu.

“We streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, creëren van werkgelegenheid en een schone omgeving.”

Met ons 75-jarige jubileum beginnen we aan het volgende hoofdstuk en stemmen we onze duurzaamheidsstrategie af op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. In 2023 publiceren wij ons eerste duurzaamheidsrapport en laten wij het pad zien om zoveel mogelijk een duurzaam bedrijf te worden.

WIKA voldoet al aan alle nationale en internationale milieuregelgeving. Naast de hoogste kwaliteit wordt continu aandacht besteed aan energiebesparingen in de productie. Nieuwe gebouwen bijvoorbeeld houden rekening met energie-efficiëntie en integreren warmteterugwinningssystemen.

CEO Alexander Wiegand spant zich hier al sinds 1996 voor in en zet op deze wijze het erfgoed van zijn ouders succesvol voort.

Als familiebedrijf ligt het waarderen van onze werknemers ons bijzonder na aan het hart. Vertrouwen, samenwerking en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling spelen een belangrijke rol binnen de werknemerscultuur.


Vertrouwen

“Voor mij is vertrouwen de sleutel tot het bieden van ontwikkelingskansen aan werknemers. In de bedrijfscontext vormt dit de basis om elkaar hogerop te helpen en zich met elkaar verder te ontwikkelen.” Jürgen Reinhard, Technisch Manager, WIKA DuitslandWil om te veranderen

“Ik kan mijn werkprocessen en -methoden altijd verbeteren om ze eenvoudiger en efficiënter te maken. Als klein radertje in de machine van het bedrijf heb ik ook de mogelijkheid om via het optimaliseren van mijn prestaties het grote plaatje te verbeteren.” Ma Chi, Montagemedewerker, WIKA China


Innovatie

“Onze markten en de verwachtingen van de mensen veranderen zeer snel. Daarom moet ons bedrijf zich ook constant aan nieuwe situaties aanpassen. Het is echter nog belangrijker voor me, dat we innovatief en actief van vorm veranderen.” Angeline Wang, Projectmanager, WIKA China


Verantwoordingsplicht

“Verantwoordingsplicht betekent een cultuur hanteren die uitmuntend werk waardeert, maar tegelijkertijd wijst op onze tekortkomingen en dus de mogelijkheid tot verbetering biedt. In succesvolle ondernemingen zien werknemers zichzelf als vormgevers van en verantwoordelijk voor processen.” Luke Cochran, Controller, WIKA VS


Waardering en diversiteit

“Diversiteit inspireert en motiveert me om mijn professionele doelstellingen na te streven: Het aangaan van boeiende nieuwe uitdagingen, het genereren van toegevoegde waarde voor de onderneming en het hiervoor erkend worden. Als vrouw in een technische omgeving denk ik dat ik bij WIKA mijn plekje heb gevonden.” Nayara Camargo, Procesanalist, WIKA Brazilië


Samenwerking

“Voor mij betekent samenwerking dat de neuzen van iedereen in dezelfde richting staan en een ieder zich ten dienste stelt van het team. Mensen vertrouwen op elkaar en ondersteunen elkaar om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Teamwork is bijzonder waardevol voor het individu én het bedrijf.” Beatrice Colabraro, Digital Sales Promoter, Zuid-Europa

Doelstellingen

SDGs staat voor “Sustainable Development Goals”, ook wel bekend als de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich in 2015 deze doelen gesteld. Daarom gelden ze in gelijke mate voor geïndustrialiseerde, opkomende en ontwikkelingslanden. Ze zijn bedoeld om duurzame ontwikkeling op milieu-, maatschappelijk en economisch niveau te waarborgen. De doelstellingen moeten altijd in relatie tot elkaar worden beschouwd, omdat de drie niveaus onderling verbonden zijn.

WIKA draagt al actief bij aan de Sustainable Development Goals. De onderstaande afbeelding geeft enkele voorbeelden van de individuele doelstellingen weer. We werken er continu aan om meer bij te dragen aan de SDGs, vooral internationaal. Het is voor WIKA eveneens van groot belang om in de toekomst te verbeteren, zodat de agenda van de VN voor 2030 gerealiseerd kan worden.

Informatie over de individuele sectoren staat vermeld onder de tabbladen Milieu, Maatschappij en Bestuur, alsook in de Succesverhalen.

Omgeving

De bescherming van het milieu speelt een bijzondere rol bij WIKA. Dit wordt ook weerspiegeld in de certificering van het WIKA-hoofdkantoor in Klingenberg conform de internationale ISO 14001 milieumanagementnorm. Naast de vestiging in Klingenberg voldoen o.a. de productiebedrijven in Zwitserland, China, Brazilië, Polen en India aan de eisen van ISO 14001.

Hiervoor stelt WIKA elk jaar een afdelingsmilieuprogramma op, dat regelmatig wordt herzien en verder ontwikkeld. De werknemers zijn dus gemotiveerd om zich milieubewust te gedragen en nieuwe ideeën bij te dragen. Opleidingen en werknemersinformatie ronden het programma af. Ze zijn bedoeld om op gerichte wijze bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor milieubescherming en energiebesparend gedrag te bevorderen onder alle werknemers.

Uitgebreide energiebesparing en de gerelateerde milieubescherming zijn, naast de hoge kwaliteit van de producten en efficiënte veiligheid en gezondheid op het werk, even belangrijke doelstellingen binnen het bedrijf. Hier voldoet WIKA aan geldende nationale en internationale milieuwetgeving en -voorschriften. Sinds 2013 zijn door energiebesparingen al meer dan 6,4 miljoen kWh bespaard.


Besparingen in energieverbruik in kWh/jaar vergeleken met het referentiejaar 2012

Maatschappelijk

WIKA heeft zich altijd geëngageerd in sociale aangelegenheden. De nadruk ligt op werknemers en het stimuleren van regionale en internationale projecten. De betrokkenheid varieert van eenmalige campagnes tot samenwerking en partnerschappen op lange termijn. De projecten die we steunen zijn gedeeltelijk in gang gezet door de werknemers en gedeeltelijk door het bedrijf zelf.

Steun voor werknemers

Het bedrijf streeft ernaar werknemers een plezierige werkomgeving te bieden. Gemiddeld werken zij 16 jaar bij WIKA (gemiddelde in Duitsland ligt op 10 jaar). Er wordt naar de wensen en suggesties van werknemers geluisterd en deze worden indien mogelijk geïmplementeerd. Het onderstaande is onder andere al vele jaren beschikbaar in Klingenberg:

 • Kieser-training en het gebruik van de ruimte voor cardiotraining op het bedrijfsterrein
 • WIKA-bus en gesubsidieerde OV-jaarkaart om forenzen te ondersteunen
 • WIKA Casino met ontbijt- en lunchmenu's

Stimuleren van opleidingen

Onderwijs ligt WIKA na aan het hart. Daarom zijn er veel langdurige partnerschappen, samenwerkingen en aanbiedingen op dit gebied. In Klingenberg en omgeving zijn dit bijvoorbeeld:

 • Kinderdagverblijf WIKAlino
 • Dr. Konrad Wiegand-school
 • Mosbach Dual University
 • Aschaffenburg technische universiteit toegepaste wetenschappen
 • WIKA-zomerkamp voor kinderen en jongeren

Globale steun

WIKA steunt de Tharangini Matha Boarding Manginipudi-kostschool in India. Kinderen van plattelandsgezinnen kunnen hun recht op vorming en bescherming van gezondheid vaak niet laten gelden. Door de school te steunen krijgen de jongens en meisjes de kans op een goed opleiding, goede maaltijden, accommodatie en sanitaire faciliteiten:

 • Op de school studeren 56 kinderen
 • Bezoek door Alexander Wiegand in 2016
 • 10 jaar financiële steun waarbij nog 5 jaar in de planning liggen

Steun voor maatschappelijke projecten


Hulp bij overstroming 2021 in Duitsland
Werknemers doneerden € 112.000 -. WIKA verhoogde dit bedrag tot een totaal van € 212.000. Dit bedrag ging naar de actie “Aktion Deutschland hilft” (hulporganisatie Duitsland) en de “Bürgerstiftung Berchtesgadener Land” (regionale burgerstichting).
Klik voor meer info


Basishygiëne in Indonesië
Tot nu toe hebben 30 families geprofiteerd van de campagne waarbij WIKA-medewerkers uit het Midden-Oosten de NGO Safe Water Gardens, gevestigd in Singapore, steunen met regelmatige bijdragen...
Idee Kinderdorp in Duitsland
De Dr. Konrad Wiegand Foundation zet haar middelen in om het SOS Kinderdorp Oberpfalz in Immenreuth en de daar wonende kinderen en jongeren met een beperking te steunen.
Klik voor meer info


Bestuur

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontzeggen om ook aan hun behoeften te voldoen.” - Brundtland-definitie

Als familiebedrijf ziet WIKA economische stabiliteit als de basis voor duurzaam management.

Voorbeelden van duurzame, economische handelingen bij WIKA

 • Oprichting door de stagiaires van het bedrijf WIBuy in 2019. Machines en accessoires die niet langer nodig waren werden verkocht via het online platform eBay. De hieruit voortkomende opbrengst werd geschonken aan de Dr. Konrad Wiegand Foundation.
 • Totstandkoming van de Gedragscode voor alle bedrijven uit de WIKA Group in 2020. Deze werd vanaf toen voor alle WIKA-werknemers en -leveranciers verplicht gesteld.
 • Naleving van de wettelijke eisen en andere verplichtingen om de bescherming van werknemers en de omgeving te waarborgen. Ook de vrijwillige verbintenis om wettelijke en officiële voorschriften na te leven is van toepassing om de overeenstemming van de productie te waarborgen.
 • Bevorderen van samenwerking met externe serviceproviders, in Duitsland bijvoorbeeld met RENE AG in het kader van WEEE voor de juiste afvoer van elektrische en elektronische apparatuur in gecertificeerde faciliteiten.
 • Overname van innovatieve bedrijven, bijv. T-S-T Trennmembran-System-Technik GmbH, gespecialiseerd in onder andere de reparatie van scheidingsmembraansystemen. In termen van duurzaamheid kan hierdoor de levenscyclus van het product worden verlengd, wat op zijn beurt weer in de lijn ligt van het idee van een circulaire economie.
 • Bouw van een nieuw ontwikkelingscentrum conform de KFW70-energienorm. Ruimte voor ca. 450 werknemers in het hart van het hoofdkantoor van het bedrijf in Klingenberg om communicatie, nieuwe ideeën en baanbrekende innovaties te stimuleren.


WIBuy - bedrijf als oefening
Klik voor meer info


Reparatiedienst voor scheidingsmembraansystemen
Klik voor meer info


Gedragscode voor de WIKA group
Klik voor meer info

Succesverhalen

Op het gebied van duurzaamheid levert WIKA een aanzienlijke bijdrage met technische kennis in combinatie met de kwaliteit en precisie van de aangeboden producten.

Want: “Duurzaamheid begint met meten.“

Door innovatieve oplossingen en een groot aanbod aan producten ondersteunt WIKA klanten bij elke meting, in diverse toepassingen, om duurzame procesverbeteringen te stimuleren. We werken tevens continu aan de uitbreiding van ons productassortiment om klanten bij hun weg naar duurzaamheid van de best mogelijke ondersteuning te blijven voorzien. Via het nieuw gebouwde ontwikkelingscentrum blijft WIKA deze innovatieve en creatieve productontwikkeling in de toekomst stimuleren.

Voorbeelden van succesvolle toepassingsgebieden:


Innovatie in de lucht- en ruimtevaart
In samenwerking met Liebherr Aerospace ontwikkelen onze deskundigen bij Tecsis een unieke krachtopnemer. Deze monitort kritische functies in nieuwe elektrische aandrijvingen op het gebied van controle en bewaking van de systemen. Een eerste stap in de richting van een toekomst waarin vliegtuigen beduidend minder CO2 uitstoten.

.


SF6-gas, eveneens in de toekomst
Ons deskundige WEgrid-team biedt innovatieve oplossingen voor online monitoring van SF6 gas. Gasverlies, bijvoorbeeld als gevolg van lekkages, kan dus met max. 90% worden verminderd. Omdat het aardopwarmingsvermogen van SF6 gas 23.500 keer hoger is dan dat van CO2 en een levensduur van 3.200 jaar heeft in de atmosfeer, is dit een belangrijke stap voor de toekomst.
Klik voor meer info


Waterbehandeling met WIKA
WIKA levert een aanzienlijke bijdrage als het gaat om schoon water. Met een groot scala aan zeer precieze sensoren en individuele oplossingen voor specifieke behoeften ondersteunt WIKA klanten die via waterbehandeling hun steentje willen bijdragen aan de bescherming van het milieu.
Klik voor meer info