Temperatuurregeleenheden

Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

In de kunststoffen- en rubberindustrie worden vaak temperatuurregeleenheden gebruikt. Bij deze toepassingen verwarmen zij de werktuigen voor tot op gebruikstemperatuur en verspreiden zij de warmte die tijdens serieproductie door het materiaal werd gegenereerd, waarmee zij oververhitting van het werktuig en schade aan het product voorkomen. Verdere toepassingsgebieden zijn de chemische en farmaceutische industrieën, in de levensmiddelen & dranken- en verpakkingsindustrieën, metaalverwerking of houtverwerking.

Een machine voor kunststoffen draait vaak continu (24/7). De veilige bediening hangt grotendeels af van de kwaliteit van de temperatuurregeling.

Temperatuurregeleenheden hebben een externe aansluiting op een circuit, zoals in de temperatuurregeling van een spuitgietwerktuig in de kunststoffenindustrie, en ze zijn verkrijgbaar als dompelbaden, zoals die gebruikt worden in laboratoria of voor kwaliteitswaarborg. De ontwerpen reiken van standaard serieproductie-instrumenten tot en met projectmatig ontworpen temperatuurregelinstallaties (vaak multi-circuit systemen) voor productieprocessen, waarbij grote hoeveelheden warmte nodig zijn en eventueel grote hoeveelheden warmte moeten worden afgevoerd.

Een temperatuurregeleenheid bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  • Vat met verwarming en warmtewisselaar
  • Hercirculatiepomp
  • Temperatuurregelaar

De versies reiken van koelinstrumenten tot -150 °C tot verwarmingssystemen (thermische olieverwarmers) tot +400 °C. Als warmteoverdrachtsmedium worden water, glycol of thermische oliën gebruikt. Een niveauschakelaar zorgt ervoor dat de tank voldoende gevuld is met een warmteoverdrachtsmedium en regelt tevens het automatisch bijvullen. Wanneer zich voldoende warmteoverdrachtsmedium in het vat bevindt, transporteert de circulatiepomp het door de lading en terug naar het vat. In de tank wordt de actuele temperatuur gemeten en door de temperatuurregelaar geleid. Indien de actuele temperatuur het instelpunt overschrijdt, gaat de solenoïde klep van de koelwateraansluiting open en koelt het warmteoverdrachtsmedium in de tank af tot de ingestelde temperatuur. In het tegenovergestelde geval wordt het warmteoverdrachtsmedium opgewarmd, over het algemeen met een elektrische verwarmingselement.

van