Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2
  • 3

Kermisattracties, hefplatforms voor werkplaatsen alsook machinewerktuigen of machines voor kunststoffen - hun werking vereist altijd een hydraulisch aggregaat. Alleen de hoge energiedichtheid van hydraulische machines biedt de hoogste krachten in het kleinst mogelijk formaat. De systeemdruk kan van een manometer worden afgelezen. Met vloeistof gevulde modellen kunnen gemakkelijk worden afgelezen en zijn ongevoelig voor trillingen.

De continue vastlegging en het onderhoud van het systeem- en regeldruk wordt bewaakt door drukschakelaars of -sensoren. De elektronische drukschakelaar PSD-30 biedt een combinatie van schakeluitgang, analoge uitgang en een LED-display dat tevens goed kan worden afgelezen in donkere montageplekken. Mechanische demping van de drukpoort beschermt het sensorelement tegen drukpieken. The monitoring of the fill level in the hydraulic oil tank can signal oil deficiencies before the pump starts to suck in air.

De monitoring van het vulniveau in de hydraulische olietank kan olietekort signaleren voordat de pomp lucht begint te zuigen. Met onze temperatuurbewaking van de hydraulische olie kunnen kritische omstandigheden vroeg worden waargenomen en de operationele tijd voor de olie worden verlengd. Er is bij onze productontwikkeling rekening gehouden met speciale eisen op de plaats van gebruik. WIKA instrumenten werken bijvoorbeeld betrouwbaar in de gondel van een windturbine en beschikken over toelatingen voor specifieke bedrijfsomstandigheden of installatielocaties (bijv. ATEX).

van