Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2

Het gebruik van filters is net zo divers als de vereisten voor de monitoring ervan. De filter van een ventilatiesysteem waarvan de verontreiniging een drukverschil van een paar millibar produceert, vereist andere instrumentatie dan een patroonfilter voor oliehydraulica.

Ze beschikken allemaal de vereiste van betrouwbaarheid, dit geldt voornamelijk voor de meettechniek. Slechts het betrouwbare meetsignaal van een WIKA procestransmitter, drukverschiltransmitter of manometer zorgt voor de efficiënte en probleemloze werking van het systeem. Uw voordeel: Het energieverbruik is geoptimaliseerd dus ook de bedrijfskosten en de milieuvriendelijkheid.

Hydraulische filtertoepassing (bovenstaand figuur)
Deeltjes in hydraulische olie leiden tot een aanzienlijk hogere slijtage van alle bewegende deeltjes, zoals hydraulische pompen en motoren, klepzuigers of in de cilinder. Daarom behoren een of meer filters in het circuit tot de meest belangrijke onderdelen. De installatie gebeurt vaak in de retourleiding naar de tank, waar het drukniveau laag is en de ontlading plaatsvindt tegen de atmosferische druk in. Hier bewaakt een manometer met analoog uitgangssignaal de verontreiniging van de filter. Indien men specifieke onderdelen wil beschermen, zoals de hydraulische motor, moet de filter vóór deze onderdelen worden aangebracht. Om deze te bewaken is drukverschilmeting - meting van de drukdaling (de verontreiniging) - in de filter nodig.

Werkuigmachine toepassing (onderstaand figuur)
Wanneer een metalen onderdeel in een bewerkingscentrum wordt bewerkt, worden er chips geproduceerd. Deze worden door het koelsmeermiddel in het machinegereedschap naar een transportband geleid waar ze van de verwerkingsruimte worden afgevoerd.

De chipseparator scheidt de solide chips en het vloeibare koelsmeermiddel zodat dit terug kan naar het circuit. De chips moeten zo “schoon” mogelijk zijn omdat ze later worden gerecycleerd. De vlotterschakelaar in de chipseparator van de bandfilter, die het verdere transport op de bandfilter regelt, is vaak een probleem. De verzamelde chips worden hier vastgehouden en kunnen niet langer worden weggespoeld. Dit leidt tot een overstroming van het koelsmeermiddel met de nodige inspanningen om de hal te reinigen - en ook het risico van ongelukken door de gladde vloer. Door de verticale integratie van de installatie kunnen we oplossingen ontwikkelen en testen in onze eigen preproductiefase. Wij begrijpen wat betrouwbaarheid betekent.

van