Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Smeersystemen met smeervet of -olie beperken wrijving en slijtage. Ze verbeteren de betrouwbaarheid van de machine en levensduur van alle bewegende onderdelen en lagers, waardoor corrosie wordt verminderd en de stilstandtijd wordt verkort. WIKA meettechnologie zorgt voor smering met de juiste hoeveelheid op precies het juiste punt. Hiervoor is vastlegging van de systeemdruk een randvoorwaarde. Om ervoor te zorgen dat de gewenste hoeveelheid smeermiddel daadwerkelijk wordt geleverd en geen uitgangen zijn geblokkeerd - wordt het aangeraden een debietmeetinstrument te installeren. Uw voordeel: Het verbruik is geoptimaliseerd dus ook de smeermiddelkosten en de milieuvriendelijkheid. De niveaubewaking in het reservoir zorgt voor ononderbroken smering. Dit kan worden uitgevoerd door visuele inspectie of automatisch - bijvoorbeeld als het reservoir zich buiten het zicht bevindt - met een niveausensor of -schakelaar.

Als het smeersysteem wordt blootgesteld aan weer en wind, kunnen lage omgevingstemperaturen leiden tot een te hoge viscositeit van het smeermiddel. Dan dient het reservoir te worden verwarmd. De regeling maakt gebruik van het meetsignaal van een temperatuurschakelaar (bewaking van grenswaarden) of een temperatuursonde (continue temperatuurmeting). Onze vlotterschakelaar RLS-3000 is speciaal voorzien van niveau- en temperatuurmeting, in één instrument.

van