Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Schroefcompressoren zijn de meest gebruikte compressoren in de industrie. Ze leveren continu perslucht, zijn zeer goed beheersbaar, zijn buitengewoon efficiënt en stil (bedrijfsveiligheid, milieubescherming, geluidsemissie). Er zijn versies met verschillende aantallen fasen, diverse koel- en smeermiddelprocessen of aandrijvingstypen.

Het meest gangbare compressor model is de 1-fase, met olie gesmeerde roterende schroef. Waar zelfs de kleinste hoeveelheden olie in de perslucht het product of het proces zouden vervuilen, worden olievrije compressoren gebruikt.

Bij het luchtaanzuigpunt en de persluchtuitgang worden druk en temperatuur gemeten. Hiervoor zijn zowel manometers/thermometers voor directe weergave als druksensoren/weerstandsthermometers met Pt100 of NTC-sensoren standaard instrumentatie. Bovendien worden de druk en het drukverschil aan de aanzuigfilter en aan het oliereservoir/filter gemonitord.

Andere temperatuurmeetpunten bevinden zich bij de oliekoeler of in de buurt van de persluchtvoorbereiding (bijv. filterdroger). Verder bewaken onze meetinstrumenten op betrouwbare wijze de druk en het niveau in de persluchttank.

van