Bedrijf

Milieubeheer

Bij WIKA hechten we een groot belang aan de bescherming van het milieu, wat ook wordt weerspiegeld in de certificering van het WIKA hoofdkantoor conform ISO 14001. In onze productiefaciliteiten in Klingenberg wordt dus voldaan aan de eisen van ISO 14001. Uitgebreide energiebesparing en de daarmee gepaard gaande milieubescherming, naast de hoge kwaliteit van onze producten en een efficiënte bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk, zijn gelijkwaardige doelstellingen. Hier voldoet WIKA aan geldende nationale en internationale milieuwetgeving en -voorschriften en hanteert de algemeen geaccepteerde technologienormen. Naast de Klingenberg faciliteit voldoen de productiebedrijven in Zwitserland, China, Brazilië en India aan de hogere eisen van ISO 14001.

Voor het bereiken van de milieudoelstellingen van WIKA wordt elk jaar per afdeling een milieuprogramma opgesteld. De implementatie van de daaruit resulterende maatregelen wordt continu gemonitord. Het milieuprogramma wordt continu bijgesteld binnen het kader van de “continue verbetering”. Snelle en succesvolle implementatie kan alleen slagen met de ondersteuning van alle medewerkers. Ze worden daarom regelmatig geïnformeerd over de door WIKA genomen milieumaatregelen en aangespoord binnen hun functies om op ecologisch verantwoorde wijze te handelen.

Onze internationale projecten

Brochure

Management manual

Contact

Heeft u verdere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.