Bedrijf

Kwaliteit

Conformiteit

WIKA verbindt zich ertoe wettelijke en officiële voorschriften na te leven om de overeenstemming van de productie te waarborgen.

Klantgerichtheid

Ons doel is enthousiaste klanten. Onze klanten bepalen de maatstaf voor onze kwaliteit. Daarom nemen wij de behoeften van de klant en de hoge kwaliteit van onze producten als maatstaf van onze handelingen. Alle werknemers van WIKA dragen op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid bij tot de algehele performance van het bedrijf.

Verantwoordelijkheid voor kwaliteit

Onze vraag naar kwaliteit heeft niet alleen betrekking op onze producten, maar ook op de manier waarop wij omgaan met onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Verantwoordelijkheid medewerkers

Alle WIKA medewerkers richten zich zowel op de wensen van de klanten als het gaat om productgebruik, onze verantwoordelijkheid voor het milieu en op wat technisch als economisch haalbaar is.

Elke medewerker van het bedrijf draagt in zijn/haar plaats bij aan de realisatie van onze kwaliteitsdoelstellingen. Alle afdelingen en functionele gebieden binnen de WIKA hiërarchie delen verantwoordelijkheid, terwijl elke individuele werknemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van haar/zijn werkkwaliteit en -prestatie.

Het behalen van onze kwaliteitsdoelstellingen is een belangrijke managementtaak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan de kwaliteit van hun werk wanneer werknemers beoordeeld worden op hun prestatie.

Samenwerking met leveranciers

Om een creatieve en innovatieve partner te zijn voor onze klanten, verwachten we dat onze leveranciers een hoge kwaliteit blijven handhaven, hetgeen wij als hun partner ondersteunen..

Constante verbetering

Niet alleen de fouten zelf, maar ook de oorzaken van dergelijke fouten moeten worden geëlimineerd. Het voorkomen van fouten is belangrijker dan het wegnemen ervan.

Om de effectiviteit van het managementsysteem te handhaven en continue kwaliteitsverbetering te bereiken, en daarmee lagere kosten en hogere rentabiliteit, ondersteunt het Management Information System (MIS) de Raad van Bestuur bij de bedrijfsvoering van de onderneming.

Brochure

Management manual

Contact

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.