Bedrijf

Milieu- en energiebeleid

Naleving

WIKA voldoet aan de wettelijke eisen en andere verplichtingen om de bescherming van haar medewerkers en het milieu te waarborgen.

Milieubewustzijn en energiebesparend gedrag

Door middel van opleidingen en voorlichtingen wordt het bewustzijn en de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu en energiebesparende gedrag van alle werknemers bevorderd.

Producten en processen.

De milieueffecten en het energiegebruik van onze processen worden consequent gemonitord en geëvalueerd. Enegeriverbruik, emissies, watervervuiling, afval, gevaarljke stoffen en andere milieueffecten worden vermeden en waar dit niet mogelijk is, verminderd. Het gebruik van de modernste technologieën en een systematische beoordeling van milieu- en energieaspecten helpt ons om onze milieu- en energieprestaties voortdurend te verbeteren. Vanaf de planningsfase worden het milieueffect en het energieverbruik bij de introductie van nieuwe producten en processen en bij de aanschaf van nieuwe, noodzakelijke kapitaalgoederen beoordeeld en zo veel als technisch en economisch haalbaar is, gereduceerd.

Opname van onze leveranciers en dienstverleners

Onze zakenpartners wordt door middel van relevante informatie gevraagd om milieuvriendelijke en energiebesparende processen en productieprocessen te hebben.

Alarm- en risicopreventie

Om accidentele emissies te voorkomen of te verminderen, zijn alarm- en noodplannen opgesteld en zo nodig geactualiseerd. Deze zijn gebaseerd op regelmatige oefeningen en coördinatie met externe instanties.

Voorlichting van het publiek

Het milieu- en energiebeleid van WIKA en belangrijke aanverwante activiteiten zijn beschikbaar voor het grote publiek, zoals vereist.

Contact

Heeft u verdere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.