FAQ

Procestransmitters

Werkt een 3-draads transmitter ook in een 2-draads configuratie?

Nee.

Kan elke druktransmitter elk medium meten?

Nee, de in het data sheet vermelde materialen dienen door de klant op weerstand te worden gecontroleerd.

Kan de aansluiting worden gewijzigd?

De elektrische aansluiting kan niet worden gewijzigd.

Kan er geschakeld worden tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V?

Nee, het outputsignaal is bepaald in de bestelling en kan niet worden gewijzigd.

Wat veroorzaak het nulpuntsverloop?

Door het verouderen van de elektrische componenten, door temperatuur- en belastingscycli.

Welke oplossingen zijn er voor drukpieken?

Hiervoor adviseren wij een procesaansluiting met een gereduceerde drukpoort van 0,6 mm of 0,3 mm.

Functioneert een druktransmitter ook zonder voeldingsspanning?

Nee.

Waarvoor staat NAMUR?

NAMUR is de afkorting voor “Normenausschuss Mess- und Regeltechnik” (normcommissie voor meting en toezicht).

Wat is ATEX?

ATEX is een zeer bekend synoniem voor de explosiebeveiligingsrichtlijnen van de Europese Unie is afgeleid van de Franse afkorting voor ATmosphères EXplosibles. Er zijn momenteel twee richtlijnen op het gebied van explosiebeveiliging, te weten de ATEX productrichtlijn, 2014/34/EU, en de ATEX werkplekrichtlijn, 1999/92/EC.

Wat zijn de signaleringswaarden in overeenstemming met NAMUR?

NAMUR naar lagere resolutie: 3,5 mA.
NAMUR naar hogere resolutie: 21,5 mA

Wat betekenen de Temperatuurklasse-aanduidingen?

De ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij een ontvlambaar mengsel van gassen bij een vlam, een heet oppervlak of een op andere wijze gegenereerde vonk kan ontbranden. Gassen en dampen zijn verdeeld in klassen waarin de temperatuur van het oppervlak te allen tijde lager moet zijn dan dat van het mengsel. (T1 450 °C, T2 300 °C, T3 200 °C, T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C).

Wat betekent Zones in explosiebeveiliging?

Gassen:

Zone 0 (Categorie 1): permanent of langdurig explosiegevaar.
Zone 1 (Categorie 2): er bestaat slechts zelden een gevaarlijke atmosfeer.
Zone 2 (Categorie 3): er bestaat slechts zelden een explosieve atmosfeer, en zo ja, dan slechts van korte duur.

Stoffen:
Zones 20, 21, 22 met dezelfde betekenissen.

Wat is de waarde van de stroom op de outputlimieten in overeenstemming met NAMUR?

Onderste outputlimiet in overeenstemming met NAMUR is 3,8 mA (andere waarde mogelijk).
Bovenste outputlimiet in overeenstemming met NAMUR is 20,5 mA (andere waarde mogelijk)

Wat is de overdruklimiet?

Drukken tot de overdruklimiet veroorzaken geen permanente schade aan het meetinstrument, de foutlimieten vermeld in het data sheet kunnen echter worden overschreden.

Bij welke druk kan het drukmeetinstrument worden vernietigd?

Drukwaarden boven de overdruklimiet kunnen leiden tot onomkeerbare schade van het meetinstrument. Het maakt niet uit of deze druk constant aanwezig is of slechts van korte duur is. In beide gevallen kan de volledige vernietiging van de onderdelen die blootgesteld waren aan de druk en het plotseling vrijkomen van het drukmedium worden verwacht.