FAQ

Scheidingsmembranen

Wat is een scheidingsmembraan?

Een scheidingsmembraan is een extra component dat een drukmeetinstrument of procestransmitter beschermt. Het leidt het medium naar het meetinstrument zonder dat het in contact komt met het meetinstrument.

Hoe werkt een scheidingsmembraan?

Een membraan gemaakt van het juiste materiaal scheidt het te meten medium van het meetinstrument. De interne ruimte tussen het membraan en het drukmeetinstrument is volledig gevuld met een systeemvulvloeistof. De procesdruk wordt door het elastische membraan overgedragen in de vloeistof en vandaar naar het meetinstrument.

Wanneer dient een scheidingsmembraan te worden aangebracht?

Scheidingsmembranen worden gebruikt voor drukmetingen wanneer het procesmedium niet in contact dient te komen met de onder druk staande onderdelen van het meetinstrument of wanneer afstelling op de ruwe omstandigheden van een proces nodig is.

Hoe worden de scheidingsmembranen in het proces geïntegreerd?

Scheidingsmembranen worden op bestaande aansluitflensen of lasmoffen geplaatst, die op een pijpleiding, een procesreactor of een tank zijn gelast.

Wat zijn de voordelen van scheidingsmembranen?

Scheidingsmembranen bieden het voordeel dat het contactoppervlak tussen drukmedium en membraan relatief groot is, dus nauwkeurige drukmeting garandeert, vooral bij zeer lage drukken (600 mbar). Bovendien kunnen ze eenvoudig gedemonteerd worden, bijv. voor reinigings- of kalibratiedoeleinden.

Wat zijn de karakteristieken van een in-line scheidingsmembraan?

De in-line scheidingsmembraan is perfect geschikt voor gebruik met stromende media. Wanneer de pakking volledig in de procesleiding geïntegreerd is, veroorzaken metingen geen turbulentie, hoeken, dode hoeken of andere belemmeringen in de stroomrichting.

Wat zijn de voordelen van een in-line scheidingsmembranen?

Bij in-line scheidingsmembranen, met hun perfect ronde cilindrische vorm, stroomt het medium ongehinderd en zorgt voor de zelfreiniging van de meetkamer. Door de verschillende nominale breedtes kunnen de in-line scheidingsmembranen worden aangepast aan de dwarsdoorsnede van een pijpleiding.

Wat is een doosveerscheidingsmembraan?

Dit soort is bijzonder geschikt voor heterogene media, omdat het direct in het medium wordt ingebracht. Het heeft bijzonder weinig plaats nodig vergeleken met andere scheidingsmembranen. De druk wordt 'op een punt' vastgelegd. De pakking bestaat uit een ovalen buis, aan de ene kant gesloten omdat er een druksensor en stekkerdeel opgelast zijn. Om hem te stabiliseren is de sensor op een fitting gemonteerd. De aanpassing aan het meetpunt vindt plaats met behulp van binnen- en buitenschroefdraden.

Met welke instrumenten kan een scheidingsmembraan worden gecombineerd?

Een scheidingsmembraan kan gecombineerd worden met vrijwel alle manometers, procestransmitters, drukschakelaars of druksensoren.

Wat zijn de montageopties voor een scheidingsmembraan?

Een scheidingsmembraan kan bevestigd worden via een rechtstreekste aansluiting, een koelelement of een capillair.

Hoe flexibel kan een scheidingsmembraan worden samengesteld?

Voor elke toepassing zijn de juiste ontwerpen, materialen, vulmiddelen en accessoirs voor het scheidingsmembraan verkrijgbaar. Afhankelijk van de behoefte kunnen certificaten worden geleverd.

Wat is karakteristieke curve van een scheidingsmembraan?

De karakteristieke curve van een scheidingsmembraan toont een grafische weergave van de elasticiteit van het membraan. In deze weergave is de volumewijziging gerelateerd aan de drukwijziging en aangetoond.

Wanneer worden flensaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinaties van scheidingsmembranen met flensaansluitingen kunnen worden gebruikt voor processen met extreme temperaturen en met agressieve, hechtende, corrosieve, zeer stroperige, milieuschadelijke of giftige media. Dankzij zijn aansluitafmetingen is het flenstype scheidingsmembraan geschikt voor alle momenteel gebruikte standaardflenzen en wordt voor drukmeting in plaats van een blindflens gemonteerd.

Hoe worden de scheidingsgmembranen aangesloten?

De scheidingsmembranen zijn in hun basisontwerp verkrijgbaar met binnen- of buitenschroefdraad. Dankzij de grote verscheidenheid aan verkrijgbare procesaansluitingen kunnen ze probleemloos op veel verschillende aansluiten worden bevestigd. Over het algemeen zijn deze aansluitingen T-stukken die in een pijpleiding zijn geintegreerd of met een lasmof op een pijpleiding zijn gelast.

Wanneer worden steriele flensaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinatie van scheidingsmembranen met drukmeetinstrumenten in hygiënisch ontwerp kan worden gebruikt voor processen met gassen, perslucht of damp alsook met vloeibare, pasteuze, poederige en hete media. De scheidingsmembranen zijn bestand tegen de temperaturen die optreden en voldoen aan de eisen voor steriele aansluitingen.

Aan SIP- en CIP-criteria, die een essentiële vereiste zijn voor sanitaire toepassingen, wordt voldaan door het gebruik van scheidingsmembranen. Deze afkortingen staan voor de sterilisatie en reiniging van de onderdelen die tijdens het proces met het procesmedium in aanraking komen. De combinatie van drukmeetinstrumenten met scheidingsmembranen met vlakke procesaansluiting of in-line scheidingsmembranen voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden aan hygiënische instrumentatie en is geschikt voor zelfs de meest moeilijke meetbehoeften.

Waarom zijn er verschillende materialen of coatings met scheidingsmembranen?

Diverse materialen of coatings zijn verkrijgbaar voor scheidingsmembranen om nauwkeurige meting van moeilijke media (agressieve, corrosieve, schurende, zeer stroperige, heterogene, giftige, hete of aseptische). Er zijn voor vrijwel alle processen geschikte materialen of coatings verkrijgbaar.

Waarom zijn er verschillende systeemvulvloeistoffen met scheidingsmembranen?

Bij het kiezen van de systeemvloeistof voor scheidingsmembranen zijn factoren zoals compatibiliteit (fysiologische onschadelijkheid) alsook temperatuur- en drukomstandigheden op de meetlocatie van wezenlijk belang. Afhankelijk van de systeemvulvloeistof dient het juiste minimale en maximale bedrijfstemperatuurbereik in acht te worden genomen.

Welke invloed heeft de diameter van het scheidingsmembraan op het display?

Scheidingsmembranen met kleine diameters kunnen slechts kleine volumewijzingen meten. Hoe groter de diameter van een membraan, des te beter de afwijkingen die optreden gecompenseerd kunnen worden.

Wat is een scheidingsmembraan met een uitgebreid membraan en wanneer worden zij gebruikt?

Een scheidingsmembraan wordt gebruikt voor dikke en/of geïsoleerde productpijpleidingen of vatwanden. Het celachtige ontwerp is een subcategorie, die gebruikt wordt met een blindflens op de zelftappende flens. Op specifiek verzoek van de klant kunnen speciale ontwerpen worden gemaakt.

Wanneer worden schroefdraadaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinaties van scheidingsmembranen met schroefdraadaansluitingen kunnen worden gebruikt voor processen met extreme temperaturen en met agressieve, hechtende, corrosieve, zeer stroperige, milieuschadelijke of giftige media.

Welke scheidingsmembranen zijn EHEDG-gecertificeerd?

Scheidingsmembranen:
990.18, 990.22990.24, 990.50, 990.51990.52, 990.53

In-line scheidingsmembranen:
981.18, 981.22981.50981.51, 981.52, 981.53