FAQ

Scheidingsmembraan systemen

Wat is een scheidingsmembraansysteem?

Een scheidingsmembraansysteem is een combinatie van een scheidingsmembraan en een drukmeetinstrument, die zelfs aan de moeilijkste omstandigheden binnen de procesindustrie kan worden aangepast. Een membraan gemaakt van het juiste materiaal scheidt het te meten medium van het meetinstrument. De gecombineerde systemen kunnen daarom een druk van 10 mbar tot 3.600 bar weerstaan bij extreme temperaturen en bij een grote verscheidenheid aan media, waardoor zij onder extreme omstandigheden nauwkeurige drukmetingen mogelijk maken.

Wat is een scheidingsmembraan?

Een scheidingsmembraan is een extra component dat een drukmeetinstrument of procestransmitter beschermt. Het leidt het medium naar het meetinstrument zonder dat het in contact komt met het meetinstrument.

Hoe werkt een scheidingsmembraan?

Een membraan gemaakt van het juiste materiaal scheidt het te meten medium van het meetinstrument. De interne ruimte tussen het membraan en het drukmeetinstrument is volledig gevuld met een systeemvulvloeistof. De procesdruk wordt door het elastische membraan overgedragen in de vloeistof en vandaar naar het meetinstrument.

Wanneer dient een scheidingsmembraan te worden aangebracht?

Scheidingsmembranen worden gebruikt voor drukmetingen wanneer het procesmedium niet in contact dient te komen met de onder druk staande onderdelen van het meetinstrument of wanneer afstelling op de ruwe omstandigheden van een proces nodig is.

Wat zijn de voordelen van scheidingsmembranen?

Scheidingsmembranen bieden het voordeel dat het contactoppervlak tussen drukmedium en membraan relatief groot is, dus nauwkeurige drukmeting garandeert, vooral bij zeer lage drukken (600 mbar). Bovendien kunnen ze eenvoudig gedemonteerd worden, bijv. voor reinigings- of kalibratiedoeleinden.

Wat zijn de karakteristieken van een in-line scheidingsmembraan?

De in-line scheidingsmembraan is perfect geschikt voor gebruik met stromende media. Wanneer de pakking volledig in de procesleiding geïntegreerd is, veroorzaken metingen geen turbulentie, hoeken, dode hoeken of andere belemmeringen in de stroomrichting.

Wat zijn de voordelen van een in-line scheidingsmembranen?

Bij in-line scheidingsmembranen, met hun perfect ronde cilindrische vorm, stroomt het medium ongehinderd en zorgt voor de zelfreiniging van de meetkamer. Door de verschillende nominale breedtes kunnen de in-line scheidingsmembranen worden aangepast aan de dwarsdoorsnede van een pijpleiding.

Met welke instrumenten kan een scheidingsmembraan worden gecombineerd?

Een scheidingsmembraan kan gecombineerd worden met vrijwel alle manometers, procestransmitters, drukschakelaars of druksensoren.

Wat zijn de montageopties voor een scheidingsmembraan?

Een scheidingsmembraan kan bevestigd worden via een rechtstreekste aansluiting, een koelelement of een capillair.

In welke toepassingsgebieden kunnen scheidingsmembranen worden gebruikt?

Scheidingsmembraansystemen kunnen druk weerstaan bij extreme temperaturen (-130 °C ... +400 °C) en bij een grote verscheidenheid aan media, waardoor zij onder extreme omstandigheden nauwkeurige drukmetingen mogelijk maken.

Hoe flexibel kan een scheidingsmembraan worden samengesteld?

Voor elke toepassing zijn de juiste ontwerpen, materialen, vulmiddelen en accessoirs voor het scheidingsmembraan verkrijgbaar. Afhankelijk van de behoefte kunnen certificaten worden geleverd.

Wat is karakteristieke curve van een scheidingsmembraan?

De karakteristieke curve van een scheidingsmembraan toont een grafische weergave van de elasticiteit van het membraan. In deze weergave is de volumewijziging gerelateerd aan de drukwijziging en aangetoond.

Wanneer worden flensaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinaties van scheidingsmembranen met flensaansluitingen kunnen worden gebruikt voor processen met extreme temperaturen en met agressieve, hechtende, corrosieve, zeer stroperige, milieuschadelijke of giftige media. Dankzij zijn aansluitafmetingen is het flenstype scheidingsmembraan geschikt voor alle momenteel gebruikte standaardflenzen en wordt voor drukmeting in plaats van een blindflens gemonteerd.

Hoe worden de scheidingsgmembranen aangesloten?

De scheidingsmembranen zijn in hun basisontwerp verkrijgbaar met binnen- of buitenschroefdraad. Dankzij de grote verscheidenheid aan verkrijgbare procesaansluitingen kunnen ze probleemloos op veel verschillende aansluiten worden bevestigd. Over het algemeen zijn deze aansluitingen T-stukken die in een pijpleiding zijn geintegreerd of met een lasmof op een pijpleiding zijn gelast.

Wanneer worden steriele flensaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinatie van scheidingsmembranen met drukmeetinstrumenten in hygiënisch ontwerp kan worden gebruikt voor processen met gassen, perslucht of damp alsook met vloeibare, pasteuze, poederige en hete media. De scheidingsmembranen zijn bestand tegen de temperaturen die optreden en voldoen aan de eisen voor steriele aansluitingen.

Aan SIP- en CIP-criteria, die een essentiële vereiste zijn voor sanitaire toepassingen, wordt voldaan door het gebruik van scheidingsmembranen. Deze afkortingen staan voor de sterilisatie en reiniging van de onderdelen die tijdens het proces met het procesmedium in aanraking komen. De combinatie van drukmeetinstrumenten met scheidingsmembranen met vlakke procesaansluiting of in-line scheidingsmembranen voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden aan hygiënische instrumentatie en is geschikt voor zelfs de meest moeilijke meetbehoeften.

Waarom zijn er verschillende materialen of coatings met scheidingsmembranen?

Diverse materialen of coatings zijn verkrijgbaar voor scheidingsmembranen om nauwkeurige meting van moeilijke media (agressieve, corrosieve, schurende, zeer stroperige, heterogene, giftige, hete of aseptische). Er zijn voor vrijwel alle processen geschikte materialen of coatings verkrijgbaar.

Waarom zijn er verschillende systeemvulvloeistoffen met scheidingsmembranen?

Bij het kiezen van de systeemvloeistof voor scheidingsmembranen zijn factoren zoals compatibiliteit (fysiologische onschadelijkheid) alsook temperatuur- en drukomstandigheden op de meetlocatie van wezenlijk belang. Afhankelijk van de systeemvulvloeistof dient het juiste minimale en maximale bedrijfstemperatuurbereik in acht te worden genomen.

Welke invloed heeft de diameter van het scheidingsmembraan op het display?

Scheidingsmembranen met kleine diameters kunnen slechts kleine volumewijzingen meten. Hoe groter de diameter van een membraan, des te beter de afwijkingen die optreden gecompenseerd kunnen worden.

Hoe gedraagt een scheidingsmembraansysteem met capillair zich met hoogteverschillen?

Een hoogteverschil tussen het drukmeetinstrument en het scheidingsmembraan heeft invloed op de meting. Dit is het gevolg van de hydrostatische druk van de vloeistofkolom in het capillair. Het display wordt kleiner wanneer het drukmeetinstrument hoger dan het scheidingsmembraan wordt gepositioneerd. Het display wordt groter wanneer het drukmeetinstrument lager dan het scheidingsmembraan wordt gepositioneerd. Meet het ontwerp van het gehele systeem bij de fabriek (scheidingsmembraan en meetinstrument op dezelfde hoogte) moet dit hoogteverschil bekend zijn en hier dienovereenkomstig rekening mee worden gehouden.

Hoe worden de scheidingsmembranen in het proces geïntegreerd?

Scheidingsmembranen worden op bestaande aansluitflensen of lasmoffen geplaatst, die op een pijpleiding, een procesreactor of een tank zijn gelast.

Wat is een scheidingsmembraan met een uitgebreid membraan en wanneer worden zij gebruikt?

Een scheidingsmembraan wordt gebruikt voor dikke en/of geïsoleerde productpijpleidingen of vatwanden. Het celachtige ontwerp is een subcategorie, die gebruikt wordt met een blindflens op de zelftappende flens. Op specifiek verzoek van de klant kunnen speciale ontwerpen worden gemaakt.

Welke invloed heeft het volume op een scheidingsmembraansysteem?

Bij het aansluiten van een scheidingsmembraan op een drukmeetinstrument moet het scheidingsmembraan een werkvolume leveren dat ten minste gelijk is aan het regelvolume van het drukmeetinstrument. Onder echte bedrijfsomstandigheden moet er rekening mee worden gehouden dat door temperatuur en samendrukbaarheid de systeemvulvloeistof van volume kan veranderen.

Hoe kan de responstijd met een scheidingsmembraansysteem worden beïnvloed?

De responstijd van een scheidingsmembraan wordt beïnvloed door de viscositeit van de systeemvulvloeistof en de configuratie van het capillair.

Welke invloed heeft temperatuur op een scheidingsmembraansysteem?

Temperaturen in echte bedrijfsomstandigheden (proces- en omgevingstemperatuur) leiden tot volumewijzingen in de systeemvulvloeistof. Dit leidt op zijn beurt weer tot een drukwijziging in het gesloten systeem en dus displayafwijkingen.

Wat is de responstijd bij scheidingsmembraansystemen?

De responstijd van het scheidingsmembraansysteem is de bepaalde vertragingstijd die verstrijkt totdat de wijzer van het drukmeetinstrument 9/10 van de waarde van een plotselinge drukwijziging aangeeft. Het hangt af van de volumeverplaatsing in het gehele systeem.

Wanneer worden schroefdraadaansluitingen gebruikt met scheidingsmembranen?

De combinaties van scheidingsmembranen met schroefdraadaansluitingen kunnen worden gebruikt voor processen met extreme temperaturen en met agressieve, hechtende, corrosieve, zeer stroperige, milieuschadelijke of giftige media.