FAQ

Drukschakelaars

Werkt een 3-draads transmitter ook in een 2-draads configuratie?

Nee.

Kan elke druktransmitter elk medium meten?

Nee, de in het data sheet vermelde materialen dienen door de klant op weerstand te worden gecontroleerd.

Kan de aansluiting worden gewijzigd?

De elektrische aansluiting kan niet worden gewijzigd.

Kan er geschakeld worden tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V?

Nee, het outputsignaal is bepaald in de bestelling en kan niet worden gewijzigd.

Wat veroorzaak het nulpuntsverloop?

Door het verouderen van de elektrische componenten, door temperatuur- en belastingscycli.

Welke oplossingen zijn er voor drukpieken?

Hiervoor adviseren wij een procesaansluiting met een gereduceerde drukpoort van 0,6 mm of 0,3 mm.

Functioneert een druktransmitter ook zonder voeldingsspanning?

Nee.

Functioneert een druktransmitter ook nog als de voeldingsspanning net onder een bepaald vastgesteld niveau ligt?

Tot een bepaalde druk geeft de druktransmitter nog steeds een correct outputsignaal. Als de druk dit punt overstijgt, blijft het outputsignaal echter op dezelfde waarde, omdat de voedingsspanning niet voldoende is voor de volledige output.

Wat is de overdruklimiet?

Drukken tot de overdruklimiet veroorzaken geen permanente schade aan het meetinstrument, de foutlimieten vermeld in het data sheet kunnen echter worden overschreden.

Bij welke druk kan het drukmeetinstrument worden vernietigd?

Drukwaarden boven de overdruklimiet kunnen leiden tot onomkeerbare schade van het meetinstrument. Het maakt niet uit of deze druk constant aanwezig is of slechts van korte duur is. In beide gevallen kan de volledige vernietiging van de onderdelen die blootgesteld waren aan de druk en het plotseling vrijkomen van het drukmedium worden verwacht.

Waarvoor worden apparaten voor ventilatie en airconditioning gebruikt?

Luchttechnische installaties, ook wel luchtbehandelingskasten genoemd, vervangen de gebruikte ruimtelucht door verse buitenlucht. Zo worden de kamers voldoende geventileerd en wordt de luchtkwaliteit verbeterd.

Waarom is het belangrijk om luchtbehandelingskasten te ontwerpen die zo energie-efficiënt mogelijk zijn?

Uit milieu- en kostenoverwegingen is het van groot belang om luchtbehandelingskasten zo energie-efficiënt mogelijk te ontwerpen, omdat de grootste hoeveelheid energie die in woon-, kantoor- en bedrijfsgebouwen wordt verbruikt,  wordt gebruikt voor ventilatie en airconditioning. Bovendien zijn er nu zelfs EU-normen die energie efficiëntie reguleren.

Welke functie hebben luchtbehandelingskasten?

Luchttechnische installaties kunnen drukverliezen door vervuilde filters signaleren, de correcte werking controleren en vorstschade aan de warmtewisselaars voorkomen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor monitoring omdat ze beschikbaar zijn met digitale interfaces.