FAQ

Druksensoren

Werkt een 3-draads transmitter ook in een 2-draads configuratie?

Nee.

Kan elke druktransmitter elk medium meten?

Nee, de in het data sheet vermelde materialen dienen door de klant op weerstand te worden gecontroleerd.

Kan de aansluiting worden gewijzigd?

De elektrische aansluiting kan niet worden gewijzigd.

Kan er geschakeld worden tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V?

Nee, het outputsignaal is bepaald in de bestelling en kan niet worden gewijzigd.

Wat veroorzaak het nulpuntsverloop?

Door het verouderen van de elektrische componenten, door temperatuur- en belastingscycli.

Welke oplossingen zijn er voor drukpieken?

Hiervoor adviseren wij een procesaansluiting met een gereduceerde drukpoort van 0,6 mm of 0,3 mm.

Functioneert een druktransmitter ook zonder voeldingsspanning?

Nee.

Functioneert een druktransmitter ook nog als de voeldingsspanning net onder een bepaald vastgesteld niveau ligt?

Tot een bepaalde druk geeft de druktransmitter nog steeds een correct outputsignaal. Als de druk dit punt overstijgt, blijft het outputsignaal echter op dezelfde waarde, omdat de voedingsspanning niet voldoende is voor de volledige output.

Wat is de overdruklimiet?

Drukken tot de overdruklimiet veroorzaken geen permanente schade aan het meetinstrument, de foutlimieten vermeld in het data sheet kunnen echter worden overschreden.

Bij welke druk kan het drukmeetinstrument worden vernietigd?

Drukwaarden boven de overdruklimiet kunnen leiden tot onomkeerbare schade van het meetinstrument. Het maakt niet uit of deze druk constant aanwezig is of slechts van korte duur is. In beide gevallen kan de volledige vernietiging van de onderdelen die blootgesteld waren aan de druk en het plotseling vrijkomen van het drukmedium worden verwacht.

Waarvoor worden apparaten voor ventilatie en airconditioning gebruikt?

Luchttechnische installaties, ook wel luchtbehandelingskasten genoemd, vervangen de gebruikte ruimtelucht door verse buitenlucht. Zo worden de kamers voldoende geventileerd en wordt de luchtkwaliteit verbeterd.

Waarom is het belangrijk om luchtbehandelingskasten te ontwerpen die zo energie-efficiënt mogelijk zijn?

Uit milieu- en kostenoverwegingen is het van groot belang om luchtbehandelingskasten zo energie-efficiënt mogelijk te ontwerpen, omdat de grootste hoeveelheid energie die in woon-, kantoor- en bedrijfsgebouwen wordt verbruikt,  wordt gebruikt voor ventilatie en airconditioning. Bovendien zijn er nu zelfs EU-normen die energie efficiëntie reguleren.

Welke functie hebben luchtbehandelingskasten?

Luchttechnische installaties kunnen drukverliezen door vervuilde filters signaleren, de correcte werking controleren en vorstschade aan de warmtewisselaars voorkomen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor monitoring omdat ze beschikbaar zijn met digitale interfaces.

Welke drukaansluitingen zijn beschikbaar met elektronische drukmeetinstrumenten?

Voor elektronische drukmeetinstrumenten zijn verschillende drukaansluitingen beschikbaar. De twee belangrijkste uitvoeringen zijn uitvoeringen met inwendig membraan en aansluitingen met vlak membraan.

Hoe verschilt de structuur van een intern membraan van de structuur van een vlak membraan?

Bij het interne membraan vindt het medium zijn weg naar het sensormembraan in de aansluiting via een drukpoort. Bij een vlak membraan wordt de drukaansluiting door een tweede membraan vlak afgedicht. Een transmissievloeistof in de sensor geeft de druk door aan het interne sensormembraan.

Wanneer worden er druksensoren met interne membranen of vlakke procesaansluitingen gebruikt?

Druksensoren met een intern membraan zijn de industriestandaard voor gasvormige en vloeibare media, omdat ze gemakkelijk te hanteren zijn en tegen lage kosten kunnen worden geproduceerd. Druksensoren met vlakke procesaansluitingen worden gebruikt wanneer de toepassing een residu-vrije reiniging van de drukaansluiting vereist.

Wat zijn de voordelen van een drukaansluiting met een vlak membraan?

Drukaansluitingen met vlak membraan hebben het voordeel dat het medium niet in het inwendige van de aansluiting kan komen. Dit betekent dat ze ook gebruikt kunnen worden met kristallijne, stroperige, agressieve, abrasieve en klevende media. Omdat het membraan met vlakke procesaansluiting van speciale materialen kan worden vervaardigd, kan de sensor tegen mogelijke beschadigingen worden beschermd.

Hoe beïnvloedt een nulpuntfout de nauwkeurigheid van een druksensor?

Bij een nulpuntfout verandert het meetresultaat omdat de karakteristiek parallel verschuift.

Hoe beïnvloedt een spanfout de nauwkeurigheid van een druksensor?

De meetbereikfout verandert het meetresultaat omdat de helling van de karakteristieke curve verandert. Aan het begin van de schaal is deze fout van ondergeschikt belang, maar ze is wel degelijk aanwezig en vanaf een bepaalde grootte is ze merkbaar significant.

Hoe beïnvloedt niet-lineariteit de nauwkeurigheid van een druksensor?

De niet-lineariteit verandert het meetresultaat zodanig dat de karakteristiek niet langer een rechte lijn, maar een curve.

Hoe beïnvloeden nulpuntfouten, spanfouten en niet-lineariteit de nauwkeurigheid van druksensoren?

Als alle drie de meetfouten tegelijkertijd optreden, heffen ze elkaar op of verhogen ze de totale fout.