FAQ

Service - SF6

Wat is SF6?

SF6 is de moleculaire formule voor zwavelhexafluoride. SF6 is een chemische verbinding van de elementen zwavel en fluorine die, onder normale omstandigheden, niet giftig, geurloos en kleurloos is.

Is de omgang met SF6 gas gevaarlijk? 

Contact met zuiver SF6 gas is niet schadelijk voor de gezondheid. SF6 gas is echter een broeikasgas en daarom dienen emissies tegen elke prijs worden voorkomen.

Moeten mensen die met SF6-gas werken worden geschoold?

Personeel in Europa heeft speciale scholing nodig voor de omgang met SF6 gas. WIKA biedt scholing aan om betrokkenen op hun werk verantwoordelijk met sterke broekasgassen om te laten gaan en emissies als gevolg van onjuiste omgang met gas te voorkomen.

Waarom moet de kwaliteit van SF6 gas worden geanalyseerd?

De kwaliteit van het SF6 gas moet worden geanalyseerd omdat het tot chemische reacties in het gas kan leiden als het in door gas geïsoleerde schakelapparatuur wordt gebruikt, als gevolg van de hoge energie die daar optreedt. Een analyse van de SF6 gaskwaliteit wordt altijd aanbevolen en dient een integraal deel uit te maken van de onderhoudsstrategie, vooral voorafgaand aan de omgang met gas.

Welke invloed hebben chemische reacties op SF6 gas?

Chemische reacties in het SF6 gas kunnen leiden tot agressieve en zeer corrosieve decompositieproducten, die een negatieve impact op de veiligheid van de installatie kunnen hebben. Dit kan leiden tot gedeeltelijke of volledige storing van de schakelapparatuur.

Kan SF6 gas probleemloos worden afgevoerd?

SF6 gassen kunnen niet eenvoudig worden afgevoerd, omdat zij agressieve, giftige en corrosieve eigenschappen kunnen hebben. Hier dienen specifieke voorschriften voor de afvoer van gevaarlijke goederen in acht worden genomen.

Wat gebeurt er als verontreinigd SF6 gas wordt gemeten?

Als verontreinigd SF6 gas is gemeten, afhankelijk van de verontreinigingsgraad, kan het gas opnieuw worden gebruikt of dient het dienovereenkomstig te worden afgevoerd.