FAQ

Gasdichtheidssensoren

Kan een gasdichtheidssensor beschadigd raken als hij onjuist wordt aangesloten?

Het verwisselen van de +/- aansluitingen kan het instrument niet beschadigen, omdat de aansluitpinnen voor de voedingsspanning tegen omgekeerde polariteit zijn beschermd.

Waarom zou de gasdichtheidssensor geen geloofwaardige waarden leveren, zelfs niet na twee dagen?

Als de gasdichtheidssensor geen geloofwaardige aflezingen levert, zelfs niet na twee dagen, wordt aanbevolen de installatie te controleren. De sensor dient zo dicht mogelijk bij het gascomportiment geïnstalleerd te zijn en over een groot gebied in contact met het gas. Installaties bijvoorbeeld aan het einde van pijpleidingen leiden vaak tot problemen in de vochtmeting.

Waarom zou de vochtmeting in een gasdichtheidssensor geen geloofwaardige waarden aantonen?

De meetsensor stabiliseert na de inbedrijfstelling op de juiste meetwaarde. Afhankelijk van de initiële omstandigheden kan dit tot twee dagen duren.

Kan een gasdichtheidssensor beschadigd raken als hij op een te hoge spanning wordt aangesloten?

Onbedoelde aansluiting van de voedingsspanningskabels op de communicatiepinnen van het instrument kan schade veroorzaken, omdat de aansluitpinnen voor de communicatie niet bedoeld zijn voor hoge spanningen.