FAQ

Analytische instrumenten

Wat zijn gasbehandelingsinstrumenten?

Gasbehandelingsinstrumenten kunnen, tot een bepaalde mate, deeltjes en vocht uit het gas filteren. Indien het gas na het drogen en filteren weer aan de specificaties voldoet, kan het terug naar het systeem. Zo niet, dan moet het gascompartiment worden geleegd en opnieuw worden gevuld met nieuw, zuiver SF6 gas.

Hoe werkt een gasanalyse?

Het gasanalyse-instrument wordt aangesloten op het gascompartiment met speciale aansluitslangen en de meting begint. Het instrument haalt vervolgens een beetje gas weg en laat het door de sensoren in de interne tank stromen. Na korte tijd verschijnen de eerste waarden op het display. Zodra de meting compleet is, kan het gas weer terug, of in een ander reservoir worden gepompt. Het gesloten circuit voorkomt dat het SF6 broeikasgas ontsnapt.

Hoe lang duurt een gasanalysemeting?

Gemiddeld is de meettijd 7,5 minuten. Na ongeveer twee minuten verschijnen de eerste meetresultaten op het display. De meettijd van de gasanalyse kan door de gebruiker verkort worden. Indien de waarden zich al buiten de limieten bevinden, kan de meting op elk moment worden gestopt.
 

Waar moet bij het verkorten van de meettijd rekening mee worden gehouden?

Als de meettijd verkort is, worden de fabrieksinstellingen op dat moment ook gewijzigd. Afhankelijk van de gekozen configuratie van uw model, kan dit leiden tot bijzonder gevoelige sensoren die buiten de specificaties uit het data sheet meten.