FAQ

Thermokoppels

Kan ik U- en L-thermokoppels conform DIN 43710 door model T- en J-thermokoppels conform DIN IEC 60584 vervangen?

Nee. Model T- en J-themokoppels hebben een andere thermospanningseigenschap, wat zou leiden tot een meetfout. Model U- en model L-thermokoppels zouden slechts al reserveonderdelen in oude installaties geleverd dienen te worden. Bij de constructie van nieuwe installaties zijn ze niet langer toegestaan.

Hoe dik is de wanddikte van een MI-kabel?

De meeste fabrikanten geven een minimale wanddikte die overeenkomt met 10% van de externe diametere van de MI-kabel.

Wat zijn met mineralen geïsoleerde (MI) kabels?

Met mineralen geisoleerde kabels voor weerstandsthermometers bestaat uit een of meer koperen draden die ingebed zijn in zeer compact magnesiumoxide en omhuld in een behuizingsbuis gemaakt van bijv. 1.4571 roestvrij staal. Voor thermokoppels worden in plaats van koperen draden thermokoppelkabels gebruikt die geschikt zijn voor het soort thermokoppel. Het meest algemene standaard hulsmateriaal voor thermokoppels is Inconel 2.4816.

Wat zijn de reactietijden van de verschillende meetinzetstukken?

De meting van de reactietijd vindt plaats in stromend water volgens DIN EN 60751 en VDI/VDE 3522.

Ø 6 mm 1xTyp K, ongeaard: t0,5 = 3,3 sec. t0,9 = 7,9 sec.
Ø 6 mm 1xTyp K, geaard: t0,5 = 1,1 seconde t0,9 = 3,5 seconde.
Ø 6 mm 1xPt100, dunne-film sensor: t0,5 = 8,9 sec. t0,9 = 22,7 sec. t0,9 = 22,7 sec.
Ø 6 mm 1xPt100, draadgewikkelde sensor: t0,5 = 7,1 seconde t0,9 = 20,2 seconde.
Tolerantiebereik: +/-10 %

Wat betekenen de Temperatuurklasse-aanduidingen?

De ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij een ontvlambaar mengsel van gassen bij een vlam, een heet oppervlak of een op andere wijze gegenereerde vonk kan ontbranden. Gassen en dampen zijn verdeeld in klassen waarin de temperatuur van het oppervlak te allen tijde lager moet zijn dan dat van het mengsel. (T1 450 °C, T2 300 °C, T3 200 °C, T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C).

Wat betekent Zones in explosiebeveiliging?

Gassen:

Zone 0 (Categorie 1): permanent of langdurig explosiegevaar.
Zone 1 (Categorie 2): er bestaat slechts zelden een gevaarlijke atmosfeer.
Zone 2 (Categorie 3): er bestaat slechts zelden een explosieve atmosfeer, en zo ja, dan slechts van korte duur.

Stoffen:
Zones 20, 21, 22 met dezelfde betekenissen.

Wat betekent ''Intrakristallijne corrosie"?

IC (Intercrystalline Corrosion) is een soort corrosie dat onder de geschikte omstandigheden in de meeste legeringen kan optreden. Het wordt ook wel "korreldesintegratie" of "chroomdepletie" genoemd. De corrosie vindt langs de korrelgrenzen plaats. In staallegeringen met chroom smelt het chroom in het materiaal bij verhitting (vaak tijdens het lassen) samen met het carbon en vormt chroomcarbide. Het chroom is dus niet langer meer beschikbaar om in het verwarmde gebied tegen roest te beschermen (vorming van een passieve laag). Dit vindt voornamelijk in koolstofrijk staal plaats. Met corrosiebestendig staal zoals 1.4571 (AISI 316Ti) gaat de verbinding van carbon met titanium of niobium naar niobium of titaniumcarbide (gestabiliseerd staal) of het verlagen van het carbongehalte, bijv. 1.4404 (AISI 316L) IC tegen. Deze maatregelen voorkomen de schadelijke reductie van het chroomgehalte langs de korrelgrenzen.

Wat is "green rot"?

Thermokoppels zijn onderworpen aan veroudering en hun temperatuur-/thermospanningskenmerken veranderen. In model K thermokoppels kunnen hoge temperaturen tot aanzienlijke veranderingen in de thermospanning leiden door chroomdepletie in de NiCr poot, wat leidt tot een lagere thermospanning. Dit effect wordt versneld als er gebrek is aan zuurstof, omdat er geen complete zuurstoflaag, die tegen verdere oxidatie zou beschermen, op het oppervlak van de thermokoppel kan worden gevormd. Chroom wordt geoxideerd, omdat nikkel het niet wordt. Dit leidt tot "green rot", wat de thermokoppel vernietigt. Als NiCr-Ni thermokoppels die boven 700 °C hebben gewerkt snel afkoelen, veroorzaakt deze afkoeling bepaalde toestanden in de kristallijne structuur (short-range order) om te vriezen, die in model K thermokoppels kan leiden tot een verandering in de thermospanning van tot 0,8 mV (K-effect).

Wat is de minimaal toegestane buigradius voor een MI-kabel?

VDI/VDE 3511 Blad 2 adviseert een radius van kromming R van 5 x D (D=externe diameter van de MI-kabel), sommige fabrikanten van MI-kabels adviseren zelfs 3 x D als de minimale buigradius.

Wat is thermospanning (of het Seebeck-effect)?

Het effect dat genoemd is naar Thomas Johann Seebeck beschrijft het feit dat er elektrische spanning optreedt als twee verschillende metallic geleiders op twee verschillende punten worden aangesloten, als er een temperatuurverschil is tussen de aangesloten en het open einde van de thermokoppel.
 

Welke maatregelen moeten er genomen worden bij de installatie van hogetemperatuurvoelers met keramische thermowells?

Installatie en verwijdering moeten langzaam en geleidelijk plaatsvinden om te voorkomen dat de keramische thermowell vernietigd wordt door interne thermische spanningen. Ze moeten voorverwarmd of langzaam ingebracht worden, bijv. 1 ... 2 cm / min voor temperaturen tot 1.600 °C and 10 .. 20 cm / min bij 1.200 °C.