FAQ

Temperatuurtransmitters

Wat zijn 2-, 3- en 4-draads circuits?

Ze beschrijven het aantal draden waarmee de meetresistor (bijv. een Pt100) is aangesloten. Omdat met de eenvoudigste 2-draads aansluiting de draadweerstand het meetresultaat kan vervalsen, kan deze negatiefe invloed worden gecompenseerd in de 3- of 4-draads aansluiting, en de nauwkeurigheid van de meting worden verbeterd.

Wat zijn Profibus / FOUNDATION veldbus?

Profibus / FOUNDATION veldbus zijn protocollen voor digitale outputsignalen.

Wat zijn de signaleringswaarden in overeenstemming met NAMUR?

NAMUR naar lagere resolutie: 3,5 mA.
NAMUR naar hogere resolutie: 21,5 mA

Over welke bijzondere eigenschappen beschikt de T32 SIL transmitter?

Er wordt een FMEDA analyse op uitgevoerd. De T32 is ontwikkeld conform IEC 61508 en is dienovereenkomstig vervaardigd. De T32 werkt uitsluitend met actieve schrijfbeveiliging.

Wat zijn „outputlimieten"?

Tot deze signaleringslimieten wordt een meetsignaal gegenereerd.

Wat betekent „Pt100"?

Pt staat voor Platina met een nominale weerstand van 100 Ohm bij 0 °C (EN 60751).

Wat betekent SIL?

SIL (Safety Integrity Level) heeft betrekking op de IEC61508 / IEC61511 normen en beschrijft instrumenten die voor veiligheidskritische toepassingen worden gebruikt. Bij een noodgeval moeten zij veilig reageren en het regelcircuit in een veilige staat brengen.
Daar moeten alle componenten in het regelcircuit (sensor, logica, schakelactor) over een SIL-classificatie beschikken.
Het regelcircuit (veiligheidskring) kan via speciale parameters (SFF, PFD, FIT) op Faalkans worden geevalueerd.

Wat gebeurt met een hoge omgevingstemperatuur > 85 °C?

Hoge TC-fout en schade aan de elektrische componenten.

Wat is "signalering"?

De signalering toont mogelijke foutcondities (bijv. doorgebrande sensor).

Wat is galvanische isolatie?

Een isolatie van het signaal tussen de signaalzijde en de outputzijde (bijv. door spiralen).

Wat is het verschil tussen analoge en digitale transmitters?

Bij WIKA is op analoge transmitters analoge elektronica aangebracht, maar geen processors. Digitale transmitters beschikken over processors. Het outputsignaal kan echter voor beide modellen een 4 ... 20 mA analoog signaal zijn.

Wat is de waarde van de stroom op de outputlimieten in overeenstemming met NAMUR?

Onderste outputlimiet in overeenstemming met NAMUR is 3,8 mA (andere waarde mogelijk).
Bovenste outputlimiet in overeenstemming met NAMUR is 20,5 mA (andere waarde mogelijk)

Waar moet bij het meten van het niveau met transmitters (potentiometers) rekening mee worden gehouden?

Zuivere percentagemeting (verhoudingsmeting).
T32: versterker afgesteld op input 10 Omega; tot 100 Omega.
Kleinere waarden kunnen gemeten worden, maar met een lagere nauwkeurigheid.

Waar moet bij het meten van de temperatuur met thermokoppels rekening mee worden gehouden?

Om de temperatuur met thermokoppels te meten is altijd een referentiewaarde nodig en/of moet een compensatie worden gemaakt. Er is dus een sensor in de digitale transmitter (Pt100) die de eindtemperatuur (omgevingstemperatuur) meet. (koude lasverbinding, CJC, compensatie koude lasverbinding).
Thermokoppelaansluiting is altijd 2-draads. (Let op: plus en min niet door elkaar halen!).
Er is geen controle op sensorkortsluiting verkrijgbaar (uitsluitend op sensoronderbreking).
Transmitters met galvanische isolatie worden sterk aanbevolen (WIKA modellen T12, T32, T53).