FAQ

Drukbalansen

Wat is de Kn-factor?

Alle zuigercilindereenheden en massa's die op Desgranges & Huot-drukbalansen zijn gebouwd rond een nominale massa-naar-druk conversie coëfficiënt, Kn Het nominale effectieve gebied van elk formaat zuigercilinder is zodanig dat, onder standaard omstandigheden, een zuiger belast met 1 kg massa een druk genereert equivalent aan de Kn-waarde. Alle massawaarden, inclusief de massa van de zuiger en de massa van de laadcel worden aangepast op een heel getal of een fractie van een kilogram. De nominale druk gedefinieerd voor een drukbalans wordt berekend als Kn vermenigvuldigd met de massalast in kg. Correcties worden toegepast op Kn om de druk te bereken die in de nauwkeurigheidstolerantie van de gebruikte zuigercilinderassemblage werd gedefinieerd. Het gebruik van Kn en massa's met hele getallen beïnvloedt op generlei wijze de traditionele drukvergelijking, noch de factoren die een drukmeting met een drukbalans beïnvloeden. Kn is de basis van een coherente relatie tussen massa, effectief gebied en druk door de drukbalansen uit de Desgranges & Huot serie. Het dient een tool te zijn die de fouten van de operator tijdens het berekenen van massalasten en gemeten drukken beperkt.