Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8

De zon is de grootste leverancier van energie aan de aarde en levert het beginpunt voor een milieuvriendelijke manier om energie te winnen: zonthermische energie. Als aanvulling op een gas-, olie- of elektrisch aangedreven verwarmingssysteem of als onderdeel van een van een koelinstallatie voor de opslag van ijs, zet een zonnecentrale gratis zonne-energie om in warmte. Om bij een installatie een reguliere levensduur van 20 tot 25 jaar te behalen dient elk afzonderlijk onderdeel volgens de hoogste kwaliteitsnormen te zijn geproduceerd. Als collector of opslagsensor adviseren wij de TF45 plug-in thermometer, verkrijgbaar met een uitgebreide reeks meetelementen en schakelinstallaties. U kunt uw warmteopslageenheid beschermen tegen oververhitting door een SB15 veiligheidstemperatuurbegrenzer te gebruiken. Deze schakelt de solarcircuitpomp uit en voorkomt dat het opslagvat oververhit, bovendien voorkomt het de accumulatie van stoom in het drinkwatercircuit.

Drukbewaking speelt een net zo belangrijke rol bij temperatuurbewaking. De druk in het solarcircuit heeft een bepalende invloed op de efficiëntie en levensduur van een zonne-energiecentrale. Om het heersende drukniveau te monitoren, kunt u kiezen uit een reeks mechanische manometers (111) en een reeks mechatronische manometers met schakelfunctie (PGS) of met een elektrisch uitgangssignaal (PGT).

van