Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Vanwege de calorische waarde wordt waterstof vaak gebruikt als brandstof. Waterstof brandstofcellen wekken elektriciteit op uit zuurstof en waterstof. Brandstofcellen worden gebruikt in auto’s, ruimtevaartuigen, afgelegen weerstations en onderzeeërs. Andere toepassingen van waterstof zijn in de kunstmest- en verfindustrie, in laboratoria, in de voedingsindustrie en in de chemische industrie. Waterstof wordt ook gebruikt in lasprocessen. Vooral het TIG-lassen en plasmalassen zijn hier van belang.

Waterstof is nodig als reductiemiddel in de chemische industrie. Waterstof stelt hogere eisen aan de materiaalstabiliteit dan andere gassen. Onze klanten die instrumenten gebruiken in waterstoftoepassingen bevinden zich vaak in de automobielindustrie, de productie van tankstations, gastoevoersystemen, testbanken voor laboratoria, gasanalyseapparatuur, enz.

van