FAQ

Primaire stroomelementen

Wat zijn primaire debietselementen? 

Primaire debietselementen worden in pijpleidingsystemen gebouwd en genereren een bepaald drukverschil door een gedeeltelijke vernauwing in de dwarsdoorsnede in de debietmeter. De wortel van dit drukverschil is evenredig aan de stroomsnelheid.

Hoe kan het drukverschil worden gemeten met een primair debietselement?

Om het drukverschil te meten is een combinatie nodig van een primair debietselement en een verschildruktransmitter.

Wat is de doorstroomcoëfficiënt Cv?

De doorstroom coëfficiënt bepaalt de verhouding tussen de werkelijke stroomsnelheid en de theoretisch mogelijke stroomsnelheid. Verschillende primaire debietselementen die dezelfde geometrische vorm hebben, onder dezelfde stromingsomstandigheden en met equivalent Reynolds-nummer hebben hetzelfde doorstroomcoëfficiënt.

Wat is het verschil tussen drukverschil Δp en permanent drukverlies?

Het drukverschil Δp is het drukverschil gemeten over de vernauwing, die omgezet wordt naar een stroomsnelheid door een verschildruktransmitter (drukdaling in het meterstuk). Het verschil tussen de upstream druk en de herstelde downstream druk is het permanente drukverlies. Achter de vernauwing is de druk lager dan de originele upstream druk die zich voor de vernauwing bevindt. Er moet rekening worden gehouden met permanent drukverlies omdat de pomp, compressor of ketel harder moet werken voor dezelfde stroming in het systeem, d.w.z. een hoger energieverbruik.

Waar kunnen de afvoercoëfficiënten Cv worden verkregen?

Afvoercoëfficiënten Cv kunnen verkregen worden uit de norm (ISO 5167) voor nozzles, Venturibuizen en doorstroomplaten die conform de gespecificeerde toleraties van de norm zijn gefabriceerd.

Wat is de betaverhouding (β)?

De betaverhouding (β) bepaalt hoe sterk de dwarsdoorsnede van de pijpleiding vernauwd is. De betaverhouding dient dus als factor te worden beschouwd. Een betaverhouding van 0,75 komt dus overeen met een vernauwing van 75 % van de dwarsdoorsnede van de pijpleiding.

Is een kalibratie nodig met een primair debietselement?

Met primaire debietselementen die conform de gedefinieerde toleranties gefabriceerd zijn is geen kalibratie nodig. Een kalibratie wordt over het algemeen vereist voor toepassingen waar een hogere meetnauwkeurigheid nodig is, bijv. voor gasontvangst- of prestatietesttoepassingen.

Wat is het voordeel van de compacte doorstroomplaat boven een meetflens?

De compacte doorstroomplaat integreert het primaire debietselement en de drukaflaatpunten in een enkele assemblage. In tegenstelling tot een meetflens kunnen fittingen, slangmateriaal, kleppen, adapters en beugels achterwege blijven. Hij kan tussen standaard kabelflensen worden gemonteerd.

Wat is cavitatie?

Cavitatie is het genereren van dampbellen. Dampbellen imploderen na korte tijd en kunnen hiermee hoge drukken genereren.

Hoe vindt cavitatie plaats?

Cavitatie treedt op bij hoge debietsnelheden of wanneer een object zich met grote snelheid door een stroom verplaatst. Het kan ook optreden als de plaatselijke druk afneemt tot een punt onder de dampdruk van de vloeistof en er vervolgens bovenuit stijgt.

Kunnen vernauwde openingen met meervoudige boorgaten cavitatie overwinnen als er hogedrukdalingen gevraagd worden?

 Vernauwde openingen met meervoudige boorgaten lossen geen cavitatieproblemen op. Vernauwde openingen met meerdere fasen kunnen hier echter een oplossing bieden.

Wat zijn de aanbevolen upstream/downstream rechte lengtes voor doorstroomplaten en Venturibuizen?

De upstream en downstream rechte lengtes hangen van vele factoren af, zoals het leidingwerk en de betaverhouding, waardoor hiervoor absolute garantie kan worden gegeven.  Indien u vragen hebt over uw specifieke toepassing, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wat zijn vernauwde openingen en waar worden ze voor gebruikt?

Vernauwde openingen worden gebruikt om een geregelde of beperkte stroming te bereiken. Ze voorkomen een te hoge belasting van het primaire debietselement, en voorkomen ook eventuele cavitatie. Vernauwde openingen kunnen ook worden gebruikt om de drukregeling bij de inbedrijfstelling van een procesinstallatie te regelen.

Wat zijn de voordelen van pitotbuizen?

Pitotbuizen zijn eenvoudig te gebruiken en te installeren. Ze werken probleemloos met een constante prestatie en hebben vrijwel geen drukdaling. Met pitotbuizen is een kosteneffectieve meting en energiebesparing mogelijk. Ze kunnen worden gebruikt als permanent aangebrachte stromingssensor of als draagbaar bewakingsinstrument.

Wat zijn de voordelen van de FlowPak- en ProPak-systemen ten opzichte van andere primaire debietselementen?

De voordelen van de FlowPak- en ProPak-systemen zijn dat er geen upstream of downstream pijpleidingen nodig zijn, wel stromingsprofiel dan ook. Het aanbrengen is flexibel en geschikt voor toepassingen met beperkte montageruimte. Het drukverlies is beperkt tot een minimum, daarom wordt op alle debietmeters de hoogste energie-efficiëntie behaald.

Wat is de sonische voorwaarde?

De sonische voorwaarde is dat als een gas door een vernauwing stroomt en de druk ervan daalt, er een kritische drukwaarde bestaat waarvoor de stroomsnelheid de snelheid van het geluid in dat gas bereikt. Dit gebeurt als de Pout/ Pin-verhouding ca. 0,5 is. Bij een sonische voorwaarde blijven stroomsnelheid en pout constant.