FAQ

Krachtopnemers

Wat is een nominaal meetpad?

Het nominale meetpad is de veerindrukking van de buitenste krachttoepassingspunten, of de oppervlakken van de krachtopnemer in de meetrichting ten opzichte van elkaar en als gevolg van een belasting met nominale kracht.

Welke invloed heeft een temperatuurwijziging van 10 K invloed op de karakteristieke waarde?

Een wijziging in de omgevingstemperatuur, Ti, van 10 K binnen een bepaald temperatuurbereik, na het instellen van stationaire, gradiëntvrije omstandigheden, veroorzaakt een relatieve wijziging in de karakteristieke waarde van de krachtopnemer.

Wat is een nominale kracht?

De nominale kracht is de grootste kracht waarvoor de krachtopnemer nominaal ontworpen is en tot waarmee aan de metrologische specificaties van de fabrikant wordt voldaan. Dit wordt ook wel de zogenaamde maximale schaalwaarde (FS) genoemd.

Wat is een relatieve lineariteitsfout?

De relatieve lineariteitsfout duidt op de omvang van de maximale deviatie van de karakteristieke lijn van een krachtopnemer van de referentielijn (BFSL), bepaald met toenemende kracht, gerefereerd aan de eindwaarde van het meetbereik.

Wat is een relatief omkeerbare fout (hysterese)?

Een relatief omkeerbare fout is het verschil tussen de outputsignalen van een toenemende en afnemende serie bij dezelfde druk, F, ten opzichte van het outputsignaal min het nulsignaal met toenemende kracht, in de geinstalleerde toestand.

Hoe wordt een hysterese bepaald?

Om de hysterese te bepalen moet de belastingscyclus tot de nominale kracht worden vastgelegd. De maximale hysterese, vmax en het krachtmeetbereik moeten worden gespecificeerd.

Wat is een nominale karakteristieke waarde?

De nominale karakteristieke waarde is het outputsignaal van de krachtopnemer bij nominale belasting in mV/V (met niet-versterkte meetbrug) of in mA of in V (met ingebouwde of aangebrachte meetversterker, bijv. 20 mA of 10 V).

Wat is een nominaal temperatuurbereik?

Het nominale temperatuurbereik is het omgevingstemperatuurbereik waarin de krachtopnemer voldoet aan de foutlimieten van de temperatuurafhankelijke specificaties.

Wat is een servicetemperatuurbereik?

Het servicetemperatuurbereik is het bereik van omgevingstemperaturen waarin de krachtopnemer mag werken, hogere foutlimieten mag accepteren, zonder dat er aanzienlijke duurzame veranderingen in zijn metrologische karakteristieken worden waargenomen zodra de krachtopnemer opnieuw binnen het nominale temperatuurbereik wordt gebruikt.

Wat is een opslagtemperatuurbereik?

Het opslagtemperatuurbereik is het bereik in de omgevingstemperatuur waarin de krachtopnemer mechanisch en elektrisch onbelast kan worden opgeslagen, zonder dat er aanzienlijke duurzame veranderingen in zijn metrologische karakteristieken worden waargenomen zodra de krachtopnemer opnieuw binnen het nominale temperatuurbereik wordt gebruikt.

Wat is een limietkracht?

De limietkracht is de kracht waarboven aanzienlijke veranderingen in de metrologische karakteristieken van de krachtopnemer verwacht kunnen worden.

Wat is een breukbelasting?

De breukbelasting is de kracht van de krachtopnemer waarboven mechanische vernietiging kan worden verwacht.

Wat definieert de spatwaterdichtheid van de behuizing conform DIN EN 60529?

De beschermingsgraad van de behuizing conform DIN EN 60529 geeft aan in welke mate de krachtopnemer tegen vocht en stof alsook het binnendringen van vreemde lichamen is beschermd.

Wat is een nulsignaal?

Het nulsignaal is het outputsignaal van de onbelaste krachtopnemer.