Kalibratiedienst voor stroom, spanning en weerstand

Toepassingen

  • Kwaliteitsborging
  • Naleving van de kalibratiecycli
  • Voldoen aan de auditvereisten

Speciale kenmerken

  • DAkkS accreditatie volgens DIN EN ISO / IEC 17025
  • Service: kalibratie, afstelling (fabrikant-onafhankelijk)
  • Meetparameters: DC-stroom, DC-spanning, DC-weerstand
  • Soorten kalibratie: fabriekskalibratie, DkD/DAkkS kalibratie
  • Richtlijnen: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622


Opmerkingen

Aanbevolen kalibratiecyclus voor de elektrische meetparameters: 1 jaar