Meettechnologie voor de ijzer- en staalindustrie

Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Geïntegreerde staalfabriek

Staal is een van de belangrijkste materialen voor bijna alle sectoren in de weg- en waterbouw, de machine- en gereedschapsbouw en de precisiemachinebouw. Door de zware procesomstandigheden en de enorme vraag naar grondstoffen en energie heeft de optimalisatie van de productieprocessen een hoge prioriteit. De productkwaliteit en reproduceerbaarheid van batches zijn van het grootste belang, omdat ze de kosten van het proces verlagen. IJzer- en staalproductieprocessen vereisen een robuuste meettechnologie die in staat is om fouten betrouwbaar te detecteren en tegelijkertijd de kosteneffectiviteit van het proces in het oog te houden.

Als het gaat om de juiste oplossingen voor uw productieprocessen, kunt u vertrouwen op de meettechnologie van WIKA.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Sinterfabriek

Productiviteit en efficiëntie
Bij het sinteren wordt een mengsel van fijne ertsen, cokes, gerecycled procesmateriaal en andere aggregaten door middel van smelten voorbereid voor verder gebruik in de hoogoven om de gasdoorlaatbaarheid voor de reducerende gassen te garanderen.

Voor het sinterproces is de controle van de sinterklap en de bijhorende brander en de temperatuur in de oven van cruciaal belang. Een verloren gegane oven kan leiden tot een volledige processtop en fluctuerende temperaturen beïnvloeden de kwaliteit van het product dat wordt geproduceerd.

WIKA beschikt over een portfolio van krachtige meetinstrumenten die zijn afgestemd op de meettaken van sinterfabrikanten.

Cokesfabriek

Kosteneffectiviteit en kwaliteit
In de cokesfabriek wordt de steenkool omgezet in cokes door de voorbereide gemengde kolenvulling in afwezigheid van lucht 16 tot 30 uur lang te verwarmen tot een temperatuur van 1.000 tot 1.300 °C. De kolen worden in de cokesfabriek omgezet in cokes. Cokes als reductiemiddel heeft een grote invloed op de efficiëntie van het proces en de kwaliteit van het eindproduct.

Uitdaging: de kwaliteit van de cokes wordt bepaald door het mengsel van verschillende soorten steenkool. Om optimale procescondities in cokesfabrieken te bereiken, worden de ovendruk en de oventemperatuur in de afzonderlijke ovens individueel gecontroleerd.

In de cokesfabriek zorgen uiterst precieze weegcellen voor een gecontroleerd mengsel van de verschillende soorten steenkool om de gewenste receptuursamenstelling te bereiken. Onze meetinstrumenten, die precies zijn afgestemd op de betreffende eisen, garanderen een vlotte verwerking van de grote hoeveelheden grondstoffen.

Pelletfabriek

Productiviteit en efficiëntie
Pellets zijn kogeltjes van ijzererts die gebruikt worden bij de productie van staal. Ze worden gemaakt met technologie die gebruik maakt van het poeder dat bij de ertswinning wordt geproduceerd. Het granulatieproces combineert het mengen van de grondstof met een thermische behandeling die de zachte groene pellets tot harde ballen verbrandt. De grondstof wordt tot een kogel gerold en vervolgens gebakken in een oven of in een rijdend rooster om de deeltjes tot een harde kogel te sinteren.

WIKA biedt duurzame en hoogwaardige procesapparatuur voor de productie van de hoogste kwaliteit pellets.

Hoogoven

Hoge betrouwbaarheid voor hoge beschikbaarheid
Tijdens het hoogovenproces dienen sinter- of pellets, naast erts, cokes en kalk, om de ongewenste bestanddelen van het erts in de slakken te binden en tevens de smelttemperatuur van het ijzer te verlagen. Ze worden van bovenaf in de hoogoven gevoerd, terwijl de hete perslucht uit de blaasmonden in het onderste deel van de hoogoven wordt aangevoerd. Hulpreductiemiddelen of brandstoffen – zoals steenkool, stookolie, aardgas of andere bronnen – kunnen ook vanaf de bodem van de oven worden geïnjecteerd.

De monitoring van brandstofdruk en –temperatuur, alsmede de monitoring van de hoogovengasdruk zijn van het grootste belang om genormaliseerde verbruiks- en bedrijfsgegevens voor de procesbesturing te verkrijgen.

Een efficiënte temperatuurbewaking maakt een vroegtijdige detectie van mogelijke systeemuitval mogelijk. WIKA-thermokoppels hebben bewezen dat ze een snelle en betrouwbare temperatuurdetectie hebben. Een andere uitdaging in de hoogovenwerking is de bewaking van koelmedia.

Directe gereduceerde ijzerfabriek

Procesveiligheid
Direct gereduceerd ijzer (DRI), een alternatieve manier om ijzer te produceren, is ontwikkeld om de moeilijkheden van conventionele hoogovens te overwinnen. DRI wordt met succes toegepast in verschillende delen van de wereld met behulp van aardgas- of steenkooltechnologie. Enerzijds is het DRI-proces zeer energiezuinig, anderzijds kan verdere energiewinst worden gerealiseerd als het hete materiaal onmiddellijk wordt overgebracht naar een EAF-smeltbewerking (EAF = Electric Arc Furnace).

Op deze manier vermindert de warmte van het direct gereduceerde ijzerproces de kosten voor het smelten van de DRI in de EAF, waardoor de energiekosten aanzienlijk dalen.

Oxystaaloven

Waarborging van de staalkwaliteit
Het in de hoogoven verkregen ruwijzer wordt in de staalfabriek in vloeibare vorm gebruikt en in de convertors omgezet in ruwstaal, waarbij de koolstof in het ruwijzer wordt verbrand door het opblazen van zuivere zuurstof. Een belangrijke trend in de staalmetallurgie is de verbetering van de staalkwaliteiten en de verhoging van de flexibiliteit van de metallurgische apparatuur. In staalconvertoren worden de storende begeleidende elementen in ruwijzer, zoals koolstof, silicium, zwavel en fosfor, in de oxystaaloven (BOF = Basic Oxygen Furnace) verwijderd door zuurstof in te blazen. In de omvormer worden temperaturen tot 1.700 °C gegenereerd.

Een efficiënte en betrouwbare koeling van de convertorinstallaties is essentieel. WIKA-stroomelementen in combinatie met verschildruktransmitters worden hier gebruikt, waarbij de aanzuig- en uitblaastemperaturen worden gemeten met temperatuursensoren.

EAF (Electric Arc Furnace)

Energie- en grondstoffenefficiëntie
Staal op basis van schroot wordt geproduceerd in EAF’s (Electric Arc Furnaces).

Na het opladen van de oven begint het smeltproces met de ontsteking van de EAF. De zuurstof- en brandstof/gasmengsels worden via lansen en/of brander systemen en injectoren in de ovenwand ingebracht om het smeltproces te versnellen en de elektrische energiebehoefte te verminderen.

Door het monitoren van de brandstofdruk, temperatuur en debieten worden genormaliseerde verbruiks- en bedrijfsgegevens voor de procesregeling beschikbaar gesteld. WIKA-debietmeters, druk- en temperatuursensoren voeren deze controletaak betrouwbaar en nauwkeurig uit.

Gietoven

Verbetering van de zuiverheidsgraad
De gietoven in de staalfabriek wordt gebruikt in de secundaire metallurgie voor de behandeling van vloeibaar staal. De smelt wordt verder ontzwaveld en aangepast aan de door de klant gewenste staalkwaliteit.

Het deksel van de gietoven is meestal bekleed met vuurvaste materialen en watergekoeld. Om een optimale werking van de gietoven te garanderen, worden ook het rookgaskanaal, de elektroden armen en de bekabeling gekoeld. Voldoende waterdruk en de juiste watertoevoertemperatuur zijn eveneens van doorslaggevend belang.

Onze weerstandsthermometers en druksensoren zijn dankzij hun robuuste meettechniek ideaal voor de bewaking van het koelwater. Druksensoren kunnen door hun compacte afmetingen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

Continue gietinstallatie

Voor de hoogste eisen
Bij het continue gieten stroomt het gesmolten staal van de gietpan door de schep naar de gietvormen van de staven. De met staal gevulde pollepel hangt in een roterende toren die plaats biedt aan twee pollepels. Bij gietwerkzaamheden worden zowel thermische als drukbewakingsmethoden gebruikt om plaatselijke lekkages of doorbraken van vloeibaar staal op te sporen.

Om de doorbraak te voorkomen, is het essentieel om het temperatuurprofiel in de gietvorm te registeren om scheurvorming te detecteren. Hiervoor zijn thermokoppels in de smalle en brede zijden van de matrijs ingebed, zodat ze een tweedimensionaal temperatuurprofiel van alle zijden van de matrijs vormen. Om de warmteafvoer in de matrijs te bepalen, wordt de koelwatertemperatuur aan de koelwaterin- en -uitlaat en de hoeveelheid koelmiddel gemeten.

WIKA houdt rekening met de zware werkomstandigheden van staalgieterijen met uiterst robuuste producten. Ze worden gekenmerkt door een hoge weerstand tegen schokken, trillingen en temperatuurschommelingen, hoge IP-beschermingsklassen en uitstekende EMC-eigenschappen.

van