Model GDM-100

Gasdichtheidsmonitor

Geselecteerde documenten
Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Toepassingen

 • Instrumenten voor gemiddelde en hoogspanning
 • Monitoren van de dichtheid van SF6-gas in gesloten tanks
 • Alarmering wanneer bepaalde grenswaarden zijn bereikt


Bijzondere eigenschappen

 • Behuizing en onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen gemaakt van roestvrij staal
 • On-site display met schakelcontact
 • Temperatuurgecompenseerde en hermetisch afgedicht, daarom geen invloed van temperatuurschommelingen, verschillen in niveau en atmosferische drukschommelingen
 • Compensatie mogelijk voor gasmengsels
 • Traceerbaarheid op serienummer

  Omschrijving

  Gasdichtheid is een essentiële bedrijfsparameter voor apparatuur met hoogspanning. Als de benodigde gasdichtheid niet aanwezig is, kan de veilige werking van de installatie niet worden gegarandeerd.

  De gasdichtheidsmeetinstrumenten van WIKA zorgen voor betrouwbare waarschuwingen voor gevaarlijk lage gasniveaus, zelfs onder extreme omstandigheden. Elektrische schakelcontacten waarschuwen de exploitant wanneer de gasdichtheid als gevolg van lekkage onder bepaalde niveaus daalt.

  Diverse toepassingsgebieden
  De gasdichtheidsmonitor van WIKA is hermetisch afgedicht en temperatuurgecompenseerd. Fluctuaties in de gemeten waarde en foutalarmen als gevolg van veranderingen in de omgevingslucht of atmosferische luchtdruk worden daardoor voorkomen.

  Via de on-site display kan de systeemdruk, gebaseerd op 20 °C, direct op het instrument worden afgelezen. Met de geïntegreerde schakelcontacten kunnen eenvoudige schakeltaken snel en moeiteloos worden gerealiseerd.