Model GFTIR-10

Meetsysteem voor laboratoriumanalyse van decompositieproducten in SF6 gas

Geselecteerde documenten
Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Toepassingen

  • Analyse van gasmonsters van met SF6-gas gevulde apparatuur
  • Laboratoriumevaluatie met pc, software en database


Bijzondere eigenschappen

  • Identificatie en precieze kwantificatie van de voornaamste decompositieproducten van SF6-gas
  • Bestand tegen zeer corrosieve gassen
  • Niet-destructieve meetmethode
  • In de fabriek gekalibreerd, hoge en langdurige stabiliteit van het systeem


Omschrijving

Niet-destructieve meetmethode
Het voordeel van de GFTIR-10 is de niet-destructieve bepaling van de meest belangrijke decompositieproducten, die tevens hoge concentraties reactieve en zeer corrosieve stoffen kunnen kwantificeren.

Het meetsysteem van de GFTIR-10 bestaat uit een spectrometer en een pc met speciaal ontwikkelde analysesoftware en substantie database. Door dit meetsysteem kan geschoold laboratoriumpersoneel precieze informatie leveren over de samenstelling van het betreffende SF6-gasmonster.

Analyse als service
WIKA biedt de analyse met de GFTIR-10 ook als service. De monsters van de klant kunnen in hun eigen flessen worden geanalyseerd of er kunnen speciaal geëvacueerde gascilinders worden toegezonden om ter plaatse een monster te nemen. Het voordeel voor de klant is een gedetailleerd verslag over de samenstelling van hun monster, uitgevoerd door een deskundige.