Model GDM-100-CV

Gasdichtheidsmonitor

Met kalibratieklep voor herkalibratie

Geselecteerde documenten
Verkoopcontact Vragen? Vind een contactpersoon bij u in de buurt.

Toepassingen

  • Middel- en hoogspanningsschakelapparatuur
  • Gasdichtheidsbewaking van SF₆ gas in gesloten tanks
  • Een alarm opheffen wanneer gedefinieerde grenswaarden zijn bereikt

Bijzondere eigenschappen

  • Functionele controle of herkalibratie mogelijk zonder demontage
  • Koffer, afsluiter, testaansluiting van roestvrij staal en delen in aanraking met het proces
  • Testaansluiting en afsluiter zijn gelast om lekkage te voorkomen

Omschrijving

Elektrische schakelcontacten
De gasdichtheid, voor hoogspanningsschakelapparatuur, is een kritische bedrijfsparameter. Als de vereiste gasdichtheid niet aanwezig is, kan de veilige werking van het schakelmateriaal niet worden gegarandeerd.

De gasdichtheidsmeetinstrumenten van WIKA waarschuwen betrouwbaar tegen gevaarlijke lage gashoeveelheden, zelfs onder exterme omgevingscondities. Elektrische schakelcontacten waarschuwen de operator van de schakelkast als de gasdichtheid door een lek onder bepaalde waarde zakt.

Talrijke toepassingsgebieden
De WIKA gasdichtheidsmonitor is hermetisch afgesloten en temperatuurgecompenseerd. Meetwaardefluctuaties en foutieve alarmen als gevolg van veranderingen in omgevingstemperatuur of luchtdruk worden daardoor voorkomen.

Eenvoudige en snelle functiecontrole
Met betrekking tot de veiligheid van schakelapparatuur, de bescherming van activa en de bescherming van het milieu, is het gebruikelijk om regelmatig functionele controles uit te voeren. Artikel 5 van de EU-verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen voorziet in een controle van het lekdetectiesysteem ten minste om de 6 jaar indien het meer dan 22 kg gas bevat. SF₆ en de installatie werd geïnstalleerd na 1 januari 2017.

Met behulp van de stevig gelaste kalibratieklep kan de gasdichtheidsmeter van het proces worden afgesloten en opnieuw worden gekalibreerd zonder dat deze hoeft te worden gedemonteerd. Dit verkort niet alleen de onderhoudstijd, maar minimaliseert ook de risico's van SF₆ gasemissies en mogelijke lekkages tijdens de heringebruikname.

Om het onbedoeld openen of sluiten van de afsluiter te voorkomen, kan deze alleen worden bediend met een speciaal gereedschap en momentsleutel. Wanneer de afsluiter gesloten is, kan het speciale gereedschap niet worden verwijderd. Het speciale gereedschap kan pas na het openen van de afsluitklep worden verwijderd en de gasdichtheidsbewaking wordt zo weer met het schakelmateriaal verbonden.