Bedrijf

E-Business

De globalisering van de markt en de toename van elektronische communicatie in de afgelopen jaren gingen vooraf aan het ontwikkelen en tot stand brengen van „Business-to-Business“ (B2B) in the E-Business sector.

Om aan uw behoeften te voldoen heeft WIKA deze trend 10 jaar ondersteund met nieuwe technologieën en geoptimaliseerde processen.

 

Het is ons doel om 24/7 de volledig automatische procedures tussen systemen tijdens de uitwisseling van documenten te ondersteunen.

Wij bieden u de keuze uit verschillende oplossingen:

Bovendien voorzien wij u tijdens de implementatie van uw B2B-behoeften van professionele ondersteuning.